Styrelsen

Vid årsstämman den 27 maj 2019 valdes en ny styrelse. Den 10 juni konstituerade styrelsen sig enligt nedanstående.

Föreningens officiella e-postadress: info@brftradgarden.nu

Styrelsen
Oskar Sandzén, ordförande, Rabattvägen 36
Lars-Inge Eriksson, sekreterare, Rabattvägen 38
Jessica Stiegler, kassör, Rabattvägen 38
Lennart Arnberg, ledamot, Rabattvägen 38
Gunilla Rydenstrand, ledamot, Rabattvägen 38
Adam Modig, ledamot, Rabattvägen 40
Lars Nyström, ledamot, Rabattvägen 36
Peter Andersson, suppleant, Rabattvägen 36

Revisor
Magnus Eriksson, Ernst & Young, Linköping