Bostadsrättstilläggsförsäkring

Styrelsen har tecknat en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring genom Bostadsrätterna(Söderberg & Partners/Protector). Försäkringen gäller för alla bostadsrättshavare. Det innebär att Du som bostadsrättshavare inte längre behöver något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring.

De som bor i en bostadsrätt har ett större ansvar för sin bostad gällande bland annat så kallad fast bekostad inredning, detta i enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Sådan inredning kan exempelvis vara tapeter, golv och innerdörrar. Som skydd mot denna typ av oförutsedda och tyvärr ofta höga kostnader rekommenderas att alla bostadsrättshavare har ett så kallat bostadsrättstillägg, på egen hemförsäkring eller gemensamt i föreningens fastighetsförsäkring. Den självrisk som utgår vid skada som omfattas av bostadsrättstillägget betalas alltid av bostadsrättsmedlemmen, oavsett om tillägget är gemensamt eller individuellt.

Underhållsskyldighet

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Denna underhållsskyldighet kan till exempel gälla:

 • Badrum (yt- och tätskikt). Bostadsrättshavaren ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker.
 • Badrumsporslin (toalettstol, handfat)
 • Kök (kyl, frys osv.)
 • Vattenledningar i lägenheten
 • Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering)

Omfattning
Bostadsrätternas gemensamma bostadsrättstillägget har följande omfattning

 • Ersätter egendom som tillhör föreningen och som medlemmen enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är underhållsskyldig för.
 • Ersätter medlemmars egen bekostade fasta inredning.
 • Försäkringsbeloppet är ej begränsat (fullvärdesförsäkring).
 • Självrisk vid vattenskada 3 000 kr, övriga skador självrisk 2 000 kr.
 • Avskrivningselimineringsskydd, skydd mot åldersavdrag, försäkringsbelopp max per lägenhet 50 000 kr och max 100 000 kr per skada. Bostadsrättshavare där skadan uppstår gäller motsvarande skydd upp till 20 000 kr, under förutsättning att skadan är utanför våtrum.
 • Allrisk bostadsrätt, försäkringsbelopp 200 000 kr

Avskrivningselimineringsskydd – skydd mot åldersavdrag
Om en skada uppstår som bostadsrättshavaren själv inte förorsakat utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa i det skick det var innan skadan inträffade. Vårt unika försäkringsmoment ger ett skydd mot åldersavdrag!

Allrisk bostadsrätt
Ger ersättning vid plötsligt oförutsedd skada (drulle) på den egna fast bekostade inredningen, detta omfattas normalt inte av bostadsrättstillägg eller hemförsäkringar på marknaden.

En självrisk!
Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det gemensamma bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast en självrisk, den självrisk som är högst på antingen hemförsäkringen eller bostadsrättstillägget. Detta gäller vare sig det gäller hemförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar eller något annat försäkringsbolag.

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg?
Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, dessutom underlättas skaderegleringen eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Det maximala försäkringsbeloppet är inte begränsat utan är ett så kallat fullvärdesbelopp.

Bostadsrättstillägg på hemförsäkringen
Bostadsrättsmedelemmarna i en förening som tecknar gemensamt bostadsrättstillägg, kan kontakta sitt hemförsäkringsbolag och ta bort sitt bostadsrättstillägg.och på så vis spara lite pengar. Ett bostadsrättstillägg är just ett tillägg, och går att ta bort när som helst under året.

Om skada uppstår
Inträffar en skada i in din bostad som ligger inom ditt ansvarsområde ska du kontakta ditt eget hemförsäkringsbolag. Inträffar vatten- och brandskador eller andra skador som är mer omfattande ska du omgående kontakta föreningens styrelse på info@brftradgarden.nu
Om du av någon anledning inte kan få kontakt med styrelsen ska du göra en skadeanmälan till: Protector Forsikring ASA
Telefon: 08-410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador:
Nomor Tel: 0771-122 300
E-post: order@nomor.se
Internet: www.nomor.se