Mäklarinformation

Kontakt med föreningens styrelse: info@brftradgarden.nu

Kontakt med vår förvaltare SBC: Se Kontakt och felanmälan

Avgifter
År 2016 sänktes avgiften med 10%. Årsavgiften är f.n. 837.50 kr/kvm och år.

Bostadsrättsförsäkring
Föreningen har tecknat en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring via Bostadsrätterna. Försäkringsgivare: Söderberg & Partners/Protector

Bredband
Alla lägenheter är anslutna via Tele 2. I grundutbudet ingår bredband 250/250 Mbit. Kostnad för bredband samt analogt grundutbud av tv kanaler är 125 kr/månaden. Detta är en obligatorisk avgift för samtliga lägenheter.

Cykelställ
Mellan husen finns cykelställ med tak och låskätting för varje cykel

Föreningens omfattning
Föreningen omfattar tre hus med 91 lägenheter.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd.

Garage och förhyrda P-platser
Varm- och kallgarage samt förhyrda P-platser utomhus hanteras av Aimo. Kontakta Aimo för priser och kötider.

Hiss 
Fastigheten har hiss.

Husens färdigställande
Våra tre hus färdigställdes för inflyttning december 2013 – mars 2014. Husen är byggda av Botrygg AB

Hushållsel
Föreningen upphandlar el kollektivt vilket ger medlemmarna ett fördelaktigt pris. Förbrukningen debiteras i förskott och i november månad görs en avräkning mot faktiskt förbrukning. Eventuell korrigering sker på avgiftsavi för januari

In- och utträdesansökan
Skickas till vår förvaltare SBC

Juridisk person
Godkänns inte.

Kreditupplysning
Föreningen tar, via förvaltaren, alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet i BRF Trädgården i Hässelby har två olika lägenhetsnummer. Ett som är lägenhetens nummer i den ekonomiska planen, denna används vid kontakt med föreningen, förvaltare och bank. Det andra är lägenhetens lantmäterinummer, detta används bla vid adressändring. Båda dessa nummer ska skrivas ned i köpeavtalet

Stadgar
Finns att läsa här.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer.

TV
Tele2 är leverantör av såväl analoga som digitala sändningar. Kostnad för analogt grundutbud av tv kanaler samt bredband är 125 kr/månaden För aktuell information om grundutbudet hänvisar vi till Tele2 (länken öppnas i nytt fönster) Ange postnummer 16243 samt Rabattvägen 36, 38 eller 40 i sökfälten.

Tvättmaskin/Torktumlare
Varje lägenhet har en egen tvättmaskin/torktumlare. De mindre lägenheterna har en kombimaskin. Det finns ingen gemensam tvättstuga

Vatten och värme
Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Årsredovisning
Finns för nerladdning under Dokument

Äkta förening
Brf Trädgården är en äkta bostadsrättsförening.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.