Kontakt och Felanmälan

Brf Trädgårdens styrelse

E-post: info@brftradgarden.nu

Förvaltare Botrygg AB

Felanmälan dagtid
Telefon: 010-516 30 00
Kontaktperson för Brf Trädgården: Jonas Nordlander
E-post: brf.tradgarden@botrygg.se

Administration
Överlåtelser, mäklarbilder, registerutdrag, pantnoteringar etc.
Kontaktperson: Mats Lindh
Telefon: 010-516 30 40
E-post: brf.tradgarden@botrygg.se

Andrahandsuthyrning
Kontaktperson: Jonas Nordlander
Telefon: 010-516 30 00
E-post: brf.tradgarden@botrygg.se

Vatten och avloppsfrågor

OBS! Du måste själv stå för service- och reparationskostnader som ligger inom ditt ansvarsområde. (Se §5 i föreningens stadgar)

Brf Trädgården kan rekommendera nedanstående företag:

Stopp i avlopp som kräver högtrycksspolning
BB Högtrycksteknik AB
Telefon: 08-36 38 86 (dygnet runt, året runt)
E-post: info@bb-hogtryck.se

Rörmokare – Vattenläckage, kranar, blandare, packningar, etc.
ABC-Rör AB
Telefon: 08-92 92 00
E-post: info@abs-ror.se

Akut jour övriga ärenden efter kl. 16.00 till 08.00 samt lördag-söndag och helgdagar.
Tel: 010-516 30 00