Styrelsen

Vid årsstämman den 25 maj 2020 valdes en ny styrelse. Den 2 juni konstituerade styrelsen sig enligt nedanstående.

Föreningens officiella e-postadress: info@brftradgarden.nu

Styrelsen
Lennart Arnberg, ordförande, Rabattvägen 38
Lars-Inge Eriksson, sekreterare, Rabattvägen 38
Jessica Stiegler, kassör, Rabattvägen 38
Jan Tomtin, ledamot, Rabattvägen 36
Gunilla Rydenstrand, ledamot, Rabattvägen 38
Knut Elmvik, ledamot, Rabattvägen 38
Lowe Tisjö, ledamot, Rabattvägen 36

Suppleanter
Peter Andersson, Rabattvägen 36

Revisor
Magnus Eriksson, Ernst & Young, Linköping