Styrelsen

Vid senaste årsstämman valdes en ny styrelse. Efter senast årsstämman konstituerade styrelsen sig enligt nedanstående.

Föreningens officiella e-postadress: info@brftradgarden.nu

Styrelsen
Jan Tomtin, ordförande, Rabattvägen 36
Lars-Inge Eriksson, sekreterare, Rabattvägen 38
Jessica Stiegler, kassör, Rabattvägen 38
Lennart Arnberng, ledamot, Rabattvägen 38
Gunilla Rydenstrand, ledamot, Rabattvägen 38
Knut Elmvik, ledamot, Rabattvägen 38
Lowe Tisjö, ledamot, Rabattvägen 36

Suppleanter
Peter Andersson, Rabattvägen 36

Revisor
Magnus Eriksson, Ernst & Young, Linköping