Dokument

Föreningsstämma 2014
Verksamhetsberättelse_2014
Årsredovisning 2014

Föreningsstämma 2015
Dagordning stämma 2015
Årsstämmoprotokoll 2015
Försättsblad Välkommen
Förvaltnings- och revisionsberättelse
2015-01-01–12-31 inför årsstämma

Stadgar antagna 151025 samt 160516

Föreningsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 16/5 2016 inkl. dagordning
Protokoll föreningsstämma 2016
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Protokoll
Presentationer

Föreningsstämma 2017
Kallelse
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Protokoll
Presentationer
Stadgar antagna 2018-05-14 samt 2018-10-13
2018-10-13 Extra föreningsstämma i Brf Trädgården i Hässelby
2018-10-13 Röstlängd

Föreningsstämma 2018
Protokoll
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Föreningsstämma 2020
Protokoll Föreningsstämma 2020
Årsredovisning 2019

Föreningsstämma 2021
Resultat Postrostning 2021
Protokoll  Föreningsstämman 2021
Årsredovisning 2020

Föreningsstämma 2022
Protokoll Föreningsstämman 2022
Årsredovisning 2021

Föreningsstämma 2023

Protokoll Föreningsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Föreningsstämma 2024

Protokoll Föreningsstämma 2024

Årsredovisning 2023