Dokument

Föreningsstämma 2014
Verksamhetsberättelse_2014
Årsredovisning 2014

Föreningsstämma 2015
Dagordning stämma 2015
Årsstämmoprotokoll 2015
Försättsblad Välkommen
Förvaltnings- och revisionsberättelse
2015-01-01–12-31 inför årsstämma

Stadgar antagna 151025 samt 160516

Föreningsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 16/5 2016 inkl. dagordning
Protokoll föreningsstämma 2016
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Protokoll
Presentationer

Föreningsstämma 2017
Kallelse
Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Protokoll
Presentationer
Stadgar antagna 2018-05-14 samt 2018-10-13
2018-10-13 Extra föreningsstämma i Brf Trädgården i Hässelby
2018-10-13 Röstlängd

Föreningsstämma 2018
Protokoll
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Föreningsstämma 2020
Protokoll Föreningsstämma 2020
Årsredovisning 2019

Föreningsstämma 2021
Resultat Postrostning 2021
Protokoll  Föreningsstämman 2021
Årsredovisning 2020

Föreningsstämma 2022
Protokoll Föreningsstämman 2022
Årsredovisning 2021