Vårt avlopp

Vi har i tidigare medlemsbrev tipsat om vad som kan göras om man får stopp i köksavlopp eller handfat och duschen.
Med detta informationsblad vill vi informera om hur man undviker att det blir stopp i den egna lägenheten som även kan fortplanta sig och orsaka stopp i husets stamledningar.

Undvik att spola ner fett i slasken
Ett av de vanligaste problemen är att hushållen spolar ner matfett, oljor, äggvita och matrester. Det riskerar att snabbt förorena rören och orsaka stopp.
Tips! Häll över fetter och äggvitor i en plastflaska som du sedan kan kasta som hushållsavfall. Skrapa rent stekpannor mm från matrester direkt ner i soppåsen. (Du kan även suga upp fetter med hushållspapper)

Stopp i toaletten
Det är inte ovanligt att toaletten används som sopnedkast. De vanligaste sakerna som ökar risken för stopp är tamponger/bindor, hushållspapper, tops, våtservetter och bomullstussar. Även kemikalier spolas ner vilka kan skada rören och dessutom utgör en fara för miljön
Endast bajs, kiss och toapapper får spolas ner.
Stopp kan uppstå i toalettens vattenlås men även längre in i lägenhetens ”stickrör” fram till husets stam-ledning.
I de fall lägenhetsinnehavaren själv anlitar en rörfirma kan föreningen ersätta innehavaren för kostnaderna. Detta gäller endast om det kan dokumenteras att stoppet ligger i själva stam-ledningen och inte har förorsakats av lägenhets-innehavaren själv. Kontakta alltid styrelsen först!

Stamspolning – vad är det?
Husens stamledningar måste då och då rensas så att det inte uppstår stopp vilket kan orsaka stora problem som översvämningar, fuktskador mm. Normalt bör man kontrollera behovet vart 5:e eller 6:e år. Vissa experter säger 5-15 år. I vår förenings underhållsplan har vi räknat med var 6:e år.
Stamspolning är en omständlig och dyrbar process. Man spolar alla rörstammar med hetvatten och högtryck. Spolningen sker med början från källaren och sedan arbetar man sig uppåt och i varje lägenhet från plan till plan. Spolningen i lägenheterna sker både i kök och duschrummens rör och ut till rörstammen. Därefter kan det finnas behov av ytterligare spolning i källarplanet.
Stamspolningen måste ske vid ett och samma tillfälle vilket innebär att din lägenhet måste vara tillgänglig genom att du är hemma eller lämnar ut din nyckel.
Om vi i vår förening är noggranna och följer råden kan vi reducera antalet stamspolningar och därmed slippa besvär och stora kostnader som vi var och en får betala i slutänden.

Styrelsen för Brf Trädgården i Hässelby.