Vårt värme och ventilationssystem

När vi nu går mot kallare tider skulle vi vilja komma med lite information gällande värmen och ventilationen i våra lägenheter.

Så fungerar värmen
Vattenkretsen som försörjer radiatorerna (elementen) med värme regleras via en utetemperaturgivare. Ju kallare utetemperatur – desto varmare systemtemperatur och vice versa. Detta sker per automatik I våra fastigheter.

Termostaterna (vredet som man kan skruva på) reglerar sedan flödet genom radiatorerna. Dessa termostater är placerade på radiatorn och känner av inomhustemperaturen. Är termostaten vriden till maxläget innebär det att radiatorn strävar efter att hålla en temperatur på 20-21 grader. Har luften omkring termostaten nått denna temperatur stänger termostaten flödet genom radiatorn och denna kallnar. Då termostaten känner av att temperaturen sjunker under den inställda temperaturen öppnar termostaten flödet och elementet värms upp.

Detta är anledningen till att man kan ha kalla radiatorer fast det är minusgrader ute. Temperaturen inom olika zoner i lägenheten kan också variera. På grund av detta kan man ha en varm och en kall radiator i samma rum. Lägger man handen på elementet kan det kännas kallt fast det är igång. Det beror på att vår kroppstemperatur är 37 grader. Allt som är under denna temperatur kan därför upplevas som svalt eller kallt.

Termostaten känner av luften runt i kring den. Är den blockerad av exempelvis en gardin eller en soffa kan resultatet bli att luften runt om radiatorn är något varmare än rumstemperaturen. Termostaten stänger av flödet genom radiatorn även fast temperaturen längre in i lägenheten är under 21 grader. Det är därför viktigt att tillse att termostaten inte är blockerad.
Enligt Boverket och branschens riktlinjer ligger den rekommenderade rumstemperaturen (komforttemperaturen) på 20-21 grader och lägst 16 grader på golvet. Temperaturen i lägenheten ska mätas mitt i rummet ca 1 meter över golvet.

Radiatorer med tilluftdon
Vissa radiatorer har tilluftsdon bakom sig. Tittar du på radiatorn i ovankant sitter ett rektangulärt täcklock mellan vägg och radiatorn där det finns tilluftsdon. Uteluften passerar in genom ett filter och värms därefter upp av elementet innan den leds ut i rummet. Kring dessa kommer radiatorn att kännas betydligt svalare. OBS! Täcklocket måste sitta ordentligt på plats för att förhindra att kalluft strömmar direkt in i rummet!
Filtren bör bytas ut vartannat år. Föreningen har för avsikt att köpa in filter till samtliga lägenheters radiatorer som har tilluftsdon. Vi återkommer med information om detta!

Om ni tycker att er lägenhet är för kall
Vänligen kontrollera temperaturen vid 2-3 tillfällen under 2-3 dagar innan ni anmäler att det är för kallt i lägenheten. Anmälan skall göras till föreningens styrelse genom att ni lämnar anmälan i Brf Trädgårdens postfack eller via mail: info@brftradgarden.nu