Medlemsbrev 1

 

Till medlemmarna i BRF Trädgården

Den 3 mars 2015 valdes en ny styrelse på föreningens årsmöte. Vi i den nya styrelsen vill ha en ökad kontakt och dialog med våra medlemmar. Som ett led i detta har vi för avsikt att med jämna mellanrum komma ut med ett medlemsbrev. Detta första medlemsbrev kommer i pappersform men vi räknar med att kunna distribuera informationen digitalt till er.

Vid styrelsemötet den 23 mars beslutade styrelsen att anta följande vision för föreningen

I BRF Trädgården skall våra medlemmar, såväl gammal som ung, trivas och känna gemenskap. Det skall vara en öppen och välskött förening med god ekonomi, fräscha lägenheter och trivsamma välvårdade yttre miljöer.

Tillsammans med er vill vi skapa en förening med:

  • God ekonomi och låga avgifter
  • Där alla trivs och känner samhörighet.
  • Ordning och reda
  • Öppenhet och kommunikation

Det här arbetar vi med just nu:

Ny och levande hemsida där du får kontinuerlig information om aktuella projekt och händelser.

  • Få ordning på sophanteringen
  • Skapa system med en husvärd i varje hus dit du kan vända dig direkt med dina frågor eller om du behöver hjälp av något slag.
  • Nya trivsel- och ordningsregler
  • Vår vision om framtiden samt kort- och långsiktiga mål som vi skall arbeta mot. Allt för att göra vår förening och vårt område så bra och trivsamt som möjligt.

Kommunikation

Snabbaste och enklaste sättet för att få information och skapa dialog är via vår hemsida och via e-mail. Gå in på vår hemsida, www.brftradgarden.nu och registrera dig! Vi önskar att samtliga medlemmar registrerar sig och fyller i de önskade uppgifterna så att vi kan kommunicera med er digitalt. Vi arbetar med att ta fram en ny hemsida och du kommer att få mejl när den är klar.

Du kan även fylla i bifogade svarstalong och lämna den i föreningens brevlåda i ditt hus. Om du inte har någon dator eller e-mail adress så kommer du att få information i din brevlåda och/eller på föreningens anslagstavla.

Om du har frågor till oss är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post info@brftradgarden.nu  eller lägga ett meddelande i vår brevlåda i ditt trapphus.

Styrelsen

2015-04-07

Bilaga:
Svarstalong

SVARSTALONG

 

Lämna talongen i föreningens brevlåda i ditt hus senast 2015-04-20.

 

Väljer du att registrera dig på hemsidan så bortse från denna talong.

 

Namn
Adress
Mobiltelefon
Telefon
E-post
Lägenhetsnummer
Önskar du information på engelska
Önskar du information på papper