Medlemsbrev nr. 3

Medlemsbrev nr 3 – 2015-09-01

Aktuellt i vår förening

 1. Förändringar i styrelsen

Vår sekreterare och webbansvarige Jonas Jonsson har flyttat och därmed lämnat vår styrelse den 17 augusti. I hans ställe träder Jessica Stiegler in som sekreterare och Svante Johansson tar över ansvaret för föreningens hemsida. Svante går då över från att ha varit suppleant till ordinarie ledamot i styrelsen. Vi tackar Jonas för hans tid och det mycket uppskattade arbete han utfört i vår förening.

 1. Andrahandsuthyrning

Från Botrygg har vi fått information om att det råder oklara ägarförhållanden i ett antal lägenheter i vår förening. Styrelsen kommer därför att utreda vad som ligger bakom dessa oklarheter. Reglerna för andrahandsuthyrning är solklara och varje uthyrning skall vara godkänd av styrelsen. Den som bryter mot dessa regler riskerar att bli av med sin lägenhet liksom den som hyr att stå utan lägenhet!

 1. Sophanteringen m.m.

Som tidigare meddelats så har sopkärlen för ”Matavfall” ersatts med ”Hushållsavfall” d.v.s. endast brännbart blandat avfall i väl förslutna plastpåsar. Kärlet kommer att märkas om till ”Hushållsavfall”. Vi har därmed också genomfört ändringen i våra Trivsel- och ordningsregler.

Det händer då och då att grovsopor som inte kan läggas i kärlen placeras på trottoaren bredvid sopstationerna. Detta är naturligtvis inte tillåtet! Kontakta husvärd eller styrelse om ni behöver hjälp med att bli av med grovsopor.

Styrelsen har utanför varje entré placerat ut urnor med sand för att ni skall slänga era fimpar där. Trots detta får vi ofta plocka upp fimpar som slängts på marken. Vi uppmanar rökarna att skärpa sig! Det är naturligtvis inte heller tillåtet att kasta annat skräp som burkar, papper m.m. i dessa ”askkoppar”.

 1. Balkongskydd

Vi kan konstatera att flera medlemmar har satt upp balkongskydd som inte överensstämmer med föreningens regler. I vår Trivsel- och ordningsregler har vi angivit att det skall vara grå färg enligt färgkod RAL 7036 och att tygkvalitén skall motsvara fabrikat Dickson typ Orchestra 6088. Vänd er till styrelsen så får ni hjälp med att få fram rätt balkongskydd.

 1. Grillning

Om du vill grilla på din balkong, uteplats eller utanför huset är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. Vid grillningen kan röken och matoset komma direkt in i husets ventilationssystem genom friskluftsintagen i fasaden.
Vi har valt att endast tillåta användning av elektrisk grill eller gasolgrill. Av bland annat ökad brandrisk är det förbjudet att använda kolgrill på balkonger och uteplatser.

OBS! Det är absolut förbjudet att förvara gasolbehållare i källare, förråd och garage!

 1. Cykelställ med tak

Vi har fått in offerter från några tillverkare av cykelställ med transparent tak. Problemet är att endast en leverantör erbjudit en totallösning med installation och att kostnaderna blir mycket höga. Vi fortsätter därför att söka andra alternativa lösningar vilket innebär att det kan dröja innan vi får en bra lösning på plats.

 1. Blomsterrabatter

Styrelsen har beslutat att vi så snart som möjligt skall snygga upp våra blomsterrabatter utanför varje hus. Idegranarna kommer att tas bort och ersättas med andra perenna växter. Någon tidsplan är ännu inte fastställd men vi återkommer med information så snart som möjligt i detta ärende

 1. Intresserad av styrelsearbete eller ingå i valberedningen?

För närvarande står vi utan valberedning och vi behöver minst två personer omgående. Vi behöver även förnya vår styrelse för nästa år och framåt. Det är ett givande och intressant uppdrag i en trivsam och kreativ grupp av medlemmar som har mycket trevligt tillsammans.

Är du en kreativ och ansvarskännande person som gärna vill göra en insats för vår förening så är du välkommen att kontakta husvärden i ditt hus eller styrelsen och meddela ditt intresse.

 1. Garantibesiktning

Snart har det gått två år sedan våra fastigheter uppfördes. Det innebär att det är aktuellt att genomföra en slutlig garantibesiktning av fastigheterna. Så snart datum har fastställts kommer vi att informera er i god tid hur besiktningen kommer att gå till och vad den omfattar.

 

 1. Kommande aktiviteter

Vi kommer att kalla till Extra stämma i samband med höststädningen. Extrastämman kommer endast handla om a) stadgeändring samt b) avgift för andrahandsuthyrning. Särskild kallelse om detta kommer att gå ut när datum fastställts.

 1. Registrera dig på vår hemsida!

Det finns fortfarande medlemmar som inte har registrerat sig på vår hemsida www.brftradgarden.nu Har du inte registrerat dig så riskerar du att missa värdefull information! För att hålla våra kostnader så låga som möjligt samt snabbt nå ut med viktig information kommer vi successivt att i huvudsak använda vår hemsida.

Styrelsen för Brf Trädgården i Hässelby