Medlemsbrev 1-2016 Aktuellt i vår förening

Föreningsstämma i maj

Snart är det dags för Brf Trädgårdens föreningsstämma/årsstämma. Vi i styrelsen hoppas att alla kan komma. Stämman kommer att hållas på gångavstånd i Hesselby Slott. En formell kallelse med dagordning, årsbokslut mm kommer i din brevlåda senast två veckor före stämman.

Tid: måndagen den 16 maj, kl. 18.30

Plats: Polarsalen i huvudbyggnaden

ask-question-2-fb180173e13f21ad6ae73ba29b08cd02Varför ska jag vara med på föreningsstämman? 

Fråga från en medlem i Brf Trädgården

Svar:

”Därför att de beslut som fattas på föreningsstämman påverkar dig, din ekonomi och ditt framtida boende. Stämman ska bl.a. besluta om vilken månadsavgift du skall betala, vilka investeringar vi skall göra samt inte minst vilka personer som skall sitta i föreningens styrelse och sköta våra hus och vår gemensamma ekonom.”

När du deltar så får du en inblick i hur vår förening fungerar, vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända. Du kan påverka genom att göra din röst hörd eller delta i olika beslut genom att rösta! Om du inte deltar så låter du i praktiken andra bestämma över din framtida ekonomi och boendemiljö!

1456928123694Vårstädning

Lördagen den 21 maj skall vi städa runt våra hus och göra lite sommarfint. Vi kommer att hyra in en sopcontainer så du kan röja i ditt förråd och bli av med grovsopor. (En inbjudan med mer detaljer kommer att sättas upp på våra anslagstavlor samt på hemsidan)

 

Försenade åtgärder efter garantibesiktningen

Själva garantibesiktningen, som genomfördes i november 2015, av vår egen utvalda besiktningsman, gick bra och enligt plan. Det avtal vi ingick med Botrygg AB var att alla upptäckta fel och brister i lägenheter och inre allmänna utrymmen skulle vara avklarade till den 29 januari 2016.

Åtgärder för fasader, pelare samt tomtmark skall enligt överenskommelse åtgärdas senare under våren när vädret är mer lämpligt för sådana åtgärder.

Åtgärdsarbeten för lägenheter och inre allmänna utrymmen genomfördes av personal från Botrygg den 15:e till 19:e februari d.v.s. fyra veckor efter den avtalade sluttiden.

Då det en tid efter åtgärdsprogrammet inkom en del klagomål på att vissa åtgärder inte utförts enligt besiktningsprotokollet eller utförandet varit mindre bra så beslutade styrelsen att göra en efterkontrollbesiktning.

Den 29 mars genomförde vår besiktningsman en efterbesiktning tillsammans med en representant för förenings styrelse samt en representant för Botrygg AB. Förutom klagomålen kontrollerades några slumpvis utvalda lägenheter, totalt sju lägenheter samt allmänna inre utrymmen som entréer, källare, förråd och trapphus. Detta resulterade i ett nytt besiktningsprotokoll över kvarstående fel som inte är åtgärdade.

Utöver detta så skall även 17 st. duschdörrar bytas ut. Dessa beräknas bli levererade till Rabattvägen 38 under vecka 18.

Vi har påmint om en ny tids- och åtgärdsplan från Botrygg. Någon sådan har vi tyvärr ännu inte fått!

Styrelsen beklagar att åtgärderna har dragit ut på tiden och att det har varit svårt för oss att ge klara besked på frågor som inkommit från våra medlemmar.

Så snart vi får besked från Botrygg om ny tidsplan för resterande åtgärder kommer vi att gå ut med information.

Vår boendemiljö

Föreningens inre och yttre miljö är vårt ansikte utåt. Den har en avgörande betydelse för medlemmarnas trivsel i boendet samt hur besökare och omgivning uppfattar föreningen.

Det är därför vår gemensamma skyldighet att hålla föreningens fastighet i vårdat och väl underhållet skick.

Om alla följer våra trivsel- och ordningsregler samt visar hänsyn till varandra så har vi kommit en god bit på väg!

Brf Trädgården

Styrelsen