Nya styrelsen samt stämmoprotokoll

Måndagen den 16 maj höll BRF Trädgården sin årliga föreningsstämma. Stämman var välbesökt. Stämman fattade beslut om nya stadgar, att sänka årsavgiften samt att bygga nya cykelställ. En ny styrelse valdes för att arbeta vidare med föreningens arbete.

Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande:
Lars-Inge Eriksson, ordförande, Rabattvägen 38
Lennart Arnberg, vice ordförande, Rabattvägen 38,
Jessica Stiegler, sekreterare samt kassör, Rabattvägen 38
Oskar Sandzén, ledamot, Rabattvägen 36
Martin Carlsson, suppleant, Rabattvägen 38
Gunilla Rydenstrand, suppleant, Rabattvägen 38

Stämmoprotokollet hittar du här!