Medlemsbrev 2 – 2016

Medlemsbrev 2, 2016                                                                                                                   

hesselbyslott

Det var mycket glädjande att se den stora uppslutningen av medlemmar på såväl föreningens årsstämma, på Hesselby Slott den 16 maj, som vårstädningen den 21 maj.

Protokollet från stämman finns nu på vår hemsida: www.brftradgarden.nu

Om det är någon som inte har möjlighet att besöka hemsidan så går det bra att kontakta styrelsen och få en utskrift av protokollet.

De stora besluten som togs på årsstämman var:

  • Tack vare föreningens goda ekonomi kunde vi besluta att sänka månadsavgiften med cirka 10 %! Sänkningen träder i kraft den 1 juli, 2016
  • Två rejäla cykelställ med tak skall byggas och kommer att stå färdiga i höst. Ansökan om bygglov lämnades till Stadsbyggnads-kontoret den 24 maj.
  • Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen och två nya husvärdar utsågs.(Läs mer i protokollet)

bild 1Brf Trädgården i Hässelby är en ung förening, som bara funnits i två år, och vi har naturligtvis inte hunnit utveckla några egentliga traditioner. Därför är det så mycket mer glädjande att konstatera att intresset för vår förening ökar och att allt fler medlemmar engagerar sig! Det bådar gott inför framtiden

Föreningens inre och yttre miljö är vårt ansikte utåt. Den har en avgörande betydelse för medlemmarnas trivsel i boendet samt hur besökare och omgivning uppfattar föreningen.

Det är därför vår gemensamma skyldighet att hålla föreningens fastighet i vårdat och väl underhållet skick.

Med en sund ekonomi, låga avgifter och välvårdade inre- och yttre miljöer blir lägenheterna attraktiva och därmed stiger värdet!

Om alla följer våra trivsel- och ordningsregler samt visar hänsyn till varandra så har vi kommit en bra bit på väg!

Här kan du läsa medlemsbrevet som PDF: Medlemsbrev 2-2016

Brf Trädgården i Hässelby

Styrelsen