Medlemsbrev nr 4 – 2016

Hösten nalkas
Sommaren 2016 har varit fin för dom allra flesta, åtminstone om man hållit till efter den svenska östkusten. Nu nalkas hösten och vardagen är här igen. Det är bara att gilla läget, kavla upp ärmarna och jobba på som vanligt.

Cykelställ med tak
Vi har nu fått ungefärliga leveranstider för våra efterlängtade cykelställ med tak. I slutet av september räknar vi med att markarbetena kan påbörjas. Monteringen av ställ och tak kommer sedan att ske i början av oktober. Det innebär att alla måste flytta sina cyklar så att arbetet kan ske friktionsfritt. Vi kommer att sätta upp information med tidsplan och hur det skall gå till på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Garantibesiktningen
Styrelsen genomför nu en slutlig utvärdering av Botryggs garantiåtagande. Vi kontrollerar allmänna inre utrymmen, entréer, trapphus, förråd, fasader, tak och tomtmark.
Om du har någon anmärkning, d.v.s. åtgärd som inte utförts eller om du är missnöjd med utförandet, måste du anmäla detta till styrelsen senast den 31 augusti!
Observera att detta endast gäller godkända anmärkningar som skulle åtgärdas enligt det brev du fick i januari från Botrygg.

Problem med nedskräpning
Så här såg det ut söndagen de 14 augusti utanför porten på Rabattvägen 36.
Korgarna med sand är avsedda för cigarettfimpar och inget annat. Så här får det inte se ut och vi uppmanar den eller de som gjort detta: ”Ta med era sopor hem!”
Det är även fortsatta problem med att såväl hushållssopor som grovsopor ställs på trottoaren bredvid sopkärlen. Det är naturligtvis inte tillåtet! Är behållarna fulla får man gå till något av de andra sopkärlen i vårt område. Grovsopor måste man själv åka med till någon återvinningscentral t.ex. i Lövsta.

Staket runt våra mellangårdar?
Styrelsen undersöker om vi kan sätta upp ett mindre staket runt våra mellangårdar. Anledningen är att de utnyttjas av utomstående som tror att det är ”allmänt” område. Det är ofta ungdomsgäng, som skräpar ner, är högljudda och stör våra medlemmar på sena kvällar och nätter. Vi återkommer med mer information om detta.