Trädgårdskommitté

Är du intresserad av trädgårdsskötsel och vill göra en insats för vår förening?
Vi i styrelsen önskar bilda en ideell trädgårdskommitté med medlemmar som hjälps åt att vårda och förbättra våra gemensamma planteringar och grönytor.
Du behöver inte ha gröna fingrar! Det räcker med engagemang och lite vilja!
Anmäl ditt intresse genom att mejla till styrelsen senast den 18 september på info@brftradgarden.nu eller lämna din intresseanmälan i föreningens postlåda i ditt hus.

Brf Trädgården
Styrelsen