Informationsmöte och höststädning 2016

Lördagen den 15 oktober kl. 10.00

Samling mellan hus 38-40 (vid dåligt väder gäller söndag)

1. Info om garantibesiktningen
2. Info om skötsel av våra planteringar och grönytor
3. Staket för våra mellangårdar?
4. Städning av vårt område

Efter städning finns det möjlighet för dem som vill att grilla korv eller något annat. Grillar, grillkol och tändvätska kommer att finnas tillgängliga. Var och en tar med sig vad man vill äta och dricka.

Välkomna
Styrelsen för BRF Trädgården i Hässelby