Medlemsbrev nr 5 – 2016

Infomöte med höststädning

Lördagen de 15 oktober är det höstmöte med städning. Styrelsen kommer att informera om aktuella frågor och händelser i vår förening och svara på era eventuella frågor. Efter mötet hjälps vi åt att städa upp runt våra hus. För ytterligare information hänvisar vi till kommande information på våra anslagstavlor samt vår hemsida.

Styrelsen hoppas att alla som kan också ställer upp! Dessa möten är ett bra sätt att lära känna såväl styrelse som grannar och få information om vad som händer i vår förening

Trädgårdskommitté
Intresset bland våra medlemmar för att bilda en trädgårdskommitté visade sig tyvärr vara för lågt för att det skulle kunna realiseras.När det gäller skötsel av våra yttre områden så ingår det i ett bindande femårigt tekniskt avtal med vår förvaltare Botrygg AB som löper t.o.m. november 2018. I det avtalet ingår inte vattning av rabatter och gräsmattor, byte av vissnade växter etc. Hitintills har styrelsen och några enskilda medlemmar fått rycka ut för att sköta detta underhåll.
Det är dock inte hållbart i längden. Styrelsen får nu i första hand försöka omförhandla/förändra detta avtal. Om detta inte skulle gå får vi bita i det sura äpplet och ta in en extern trädgårds-firma som får ombesörja skötseln. Det kostar pengar som vi alla får vara med och betala!

Trivsel- och ordningsregler
Styrelsen har tyvärr fått in klagomål på att det har borrats i väggar sent på kvällen.
Det har tillkommit många nya medlemmar och personer som hyr i andra hand. Det kan därför vara på sin plats att påminna om våra trivsel- och ordningsregler som alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter.
Borrning i bärande vägg får t.ex. inte ske efter kl. 18.00 på kvällen!
Betongen i väggarna gör att ljudet fortplantar sig i konstruktionen och stör nästan alla som bor i huset!
Läs om våra regler på hemsidan www.brftradgarden.nu eller i föreningens broschyr ”Välkommen till Brf Trädgården”

Cykelställ med tak
Markarbeten kommer att sättas igång inom kort. Vi väntar på detaljplan från entreprenören och kommer att gå ut med information inom de närmaste dagarna. Redan nu bör ni dock planera var ni skall ställa era cyklar. Det bästa är naturligtvis om ni kan göra plats i era egna källarförråd. Tillfälligt kan vi tillåta uppställning på balkonger och uteplatser samt utanför våra entréer.
Cyklar som inte har flyttats när arbetet skall påbörjas kan vi inte ta ansvar för! De måste flyttas annars stoppas hela projektet!