Medlemsbrev nr 6 – 2016

God uppslutning på höstmötet
Det var glädjande att så många medlemmar kom till höstmötet lördagen den 15 oktober. Efter informationsmötet städade vi runt våra hus och därefter samlades vi för grillning.

Kort om informationsmötet
1. Slutförande av garantiåtgärder
Efter 13 månaders arbete med den 2-åriga garantibesiktningen kan vi snart avsluta detta långa kapitel. Alla lägenheter och övriga inre utrymmen är åtgärdade. Det återstår dock för Botrygg att fixa vattenavrinningen via de runda ”stenskålarna”. Företaget som hade detta uppdrag gick i konkurs i somras och Botrygg försöker nu få tag i någon annan entreprenör som kan utföra jobbet.

2. Skötsel av tomtmark, rabatter & gräsmattor
Styrelsen har haft en dialog med Botrygg om att uppgradera det löpande tekniska förvaltningsavtalet avseende skötsel och underhåll av vår tomtmark. Botrygg kommer att lämna en offert inom kort. Avtalet skall klart reglera vad Botrygg skall göra, hur ofta samt efter behov. Om vi blir överens kommer avtalet att gälla från våren 2017 då det är dags att sätta igång med trädgårdsarbetet.

3. Staket för våra mellangårdar – Vill vi ha det?
Styrelsen redogjorde för bakgrunden till att denna fråga kommit upp. En majoritet av deltagarna var positiva till att sätta upp staket. Styrelsen skall därför utreda frågan vidare och presentera alternativa förslag och kostnader till föreningens årsstämma 2017. Medlemmarna får därefter rösta fram ett beslut på stämman.

4. Montering av cykelställ
Markarbeten och montering av cykelställ kommer att ske vecka 45. Trolig start för markarbeten är måndagen den 7 november. Anledningen till att arbetet kommer igång så sent är att leverantören haft svårt att få tag i en entreprenör som kan utföra grävarbetet.
Alla cyklar måste flyttas innan den 7 november!
Styrelsen kan inte ta ansvar för vad som händer med cyklar som då står kvar.

5. Vår trafikmiljö
Styrelsen har skickat en skrivelse till Stockholms stad om att vår trafikmiljö är farlig och måste förbättras. De har svarat att Trafikkontoret kommer att anlägga övergångsställen längre upp på Rabattvägen. De kommer att avvakta vilken effekt det har på trafiksituationen och kommer därför att ha vägen under uppsikt. Vi fick också löfte om att en gatunamnskylt kommer att sättas upp vid infarten till Rabattvägen från Redskapsvägen. Styrelsen hade också önskat hastighetsbegränsning till 20 km/tim
samt skolvarningsskylt i backen innan Pysslingens dagis- och förskola. Detta fick vi tyvärr avslag på.

6. Trivsel- och ordningsregler diskuterades
En förening med god ekonomi och ordning och reda och där alla tar ansvar och hänsyn till varandra leder
till att föreningen får ett gott rykte. Det innebär att värdet på våra lägenheter stiger!
Ger området ett stökigt och ovårdat intryck riskerar vi ett försämrat rykte och att värdet på våra lägenheter sjunker.
Vår yttre miljö är vårt ansikte utåt. Det ligger därför i allas intresse att vårda och hålla ordning. Det gör vi genom att följa föreningens Trivsel- och ordningsregler och ta hänsyn till varandra. Följande punkter kom upp på mötet:

  1. Balkongerna får inte se ut som förråd!
  2. Balkongskydd skall vare enligt fastställda regler!
  3. Askkopparna utanför våra entréer får inte användas som sopkorgar!
  4. Tvättvindor, solstolar eller andra privata föremål får inte ställas upp på föreningens mark! Cyklar endast i cykelställ när de nya med tak är monterade.
  5. Sopor, kartonger eller andra grovsopor får inte läggas på trottoaren.
  6. Borra inte i bärande väggar efter kl. 18.00!
  7. Läs igenom våra regler på hemsidan eller i vår broschyr ”Välkommen till Brf Trädgården!

7. Vårt värme och ventilationssystem
Några medlemmar tycker att det är kallt i deras lägenheter.
Vad göra? – Mät temperaturen i rummen enligt dokument ”Vårt värme och ventilationssystem” som finns på vår hemsida! Rapportera sedan resultatet till styrelsen info@brftradgarden.nu