Ytterligare försening av de nya cykelställen

Under vecka 47, med början måndagen den 21 november, kommer våra cykelställ med tak att monteras. Ni måste flytta era cyklar från nuvarande cykelställ. Det bästa är om ni kan göra plats i era egna källarförråd. Kan ni inte det får cyklar tillfälligt förvaras utanför entréerna eller på balkongen. Ställ inga cyklar mot pelarna eller fasaden då det kan uppstå skador.
De cyklar som står kvar kommer att förflyttas till lämplig plats utomhus. Är de fastlåsta måste vi eventuellt klippa upp låsen!! Belysningen på mellangården Rabattvägen 39-40 kommer att vara urkopplad innan och under vecka 47 och eventuellt ytterligare någon tid därefter.

Styrelsen för Brf Trädgården