Ni måste flytta era cyklar!

Markarbeten för cykelställ med tak börjar måndagen den 21 november på mellangården Rabattvägen 38-40. Era cyklar måste därför flyttas. Se tidigare anslag i entréerna.

Betongfundament skall grävas ner i marken för förankring av cykelställen. Elen till belysningspollarna på Rabattvägen 38-40 kommer att vara urkopplade from den 21 november och under vecka 48 och eventuellt även vecka 49 då de nya cykelställen kommer att monteras.

För att få en bra belysning kommer cykelstället på Rabattvägen 38-40 att få belysning under tak som kommer att ersätta de gamla belysningspollarna.

På Rabattvägen 36-38 kommer cykelställen att monteras på befintlig betongplatta. Belysningen blir densamma som tidigare.

Styrelsen för Brf Trädgården