Medlemsbrev nr 7 – 2016

Nya cykelställen nu på plats
Äntligen är våra nya cykelställ på plats och vi hoppas att de kommer att fungera bra. Hädanefter får inga cyklar ställas upp utanför entréerna! Detta framför allt av brand-säkerhetsskäl men också för att undvika skador på pelare och fasader. Cyklar som ställs utanför entréerna kommer att flyttas till cykelställen. Vi kommer också att använda de gamla lösa cykelställen om det visar sig att det är fler cyklar än lediga platser under taken.

Tänk på att alltid låsa din cykel med ordentliga låsanordningar för att minska risken för stöld. Vi rekommenderar också att du märker din cykel med namn, adress och tel. nr. och eventuellt DNA-märkning för lättare identifiering om den skulle bli stulen.

Dålig snöröjning i vårt område!
Snöröjning och halkbekämpningen av gator, trottoarer, gångvägar och trappor i vårt område är inte bra. Styrelsen arbetar via samfälligheten och ansvariga myndigheter för att den skall bli bättre. Vi kommer inte att ge upp detta arbete förrän vi har en väl fungerande snöröjning och halkbekämpning i hela vårt område. Vi får säkert anledning att återkomma i detta ämne.

Takskottning
Däremot har snöröjningen av våra tak fungerat bra. DB Tak, som är kontrakterade för att sköta våra tak, ryckte snabbt ut vid det förra snöovädret i november och spärrade av trottoaren eftersom de var risk för snöras. Dagen efter kom de och snöröjde taken effektivt. Vi har dock påpekat för DB Tak att nästa gång måste de vara lite mer försiktiga så att snön inte hamnar på de parkerade bilarna som står nedanför.

Inga utomhusgranar i år!
Vi har inte satt upp några utegranar på våra mellangårdar i år. Anledningen är bland annat att de nya cykelställen blev så mycket försenade. Det hindrade oss från att montera permanenta och mer robusta granhållare i marken. Till nästa år planerar vi dock att kunna sätta upp lite större granar då det kommer att finnas en bättre förankring i marken jämfört med förra vintern. Då blåste granarna omkull och en gran stals t.o.m. med belysning och allt!

Till slut vill styrelse med husvärdar önska alla en riktigt