Medlemsbrev nr 1 – 2017

Året som gått
Så har ytterligare ett år passerat. Omvärlden är turbulent men vår förening står stark! Vår ekonomi är god och vi har under 2016 kunnat genomföra en avgiftssänkning med 10 procent samt investerat i två rejäla cykelställ med tak.
Det är också med glädje vi kan konstatera att vår förening tycks ha ett gott rykte! Värdestegringen på våra lägenheter har varit mycket hög vilket återspeglas i att flera lägenheter har sålts under året och gett en bra avkastning till de medlemmar som valt att sälja.
Låt oss fortsätta på den inslagna vägen. Med en god ekonomi, ordning och reda samt fräscha lägenheter och yttre miljöer så kommer vårt område att förbli attraktivt och våra lägenheter att öka ytterligare i värde!

Vad händer under 2017?
Nu i januari 2017 har vi, tack vare vår goda ekonomi, kunnat genomföra betydande amorteringar på våra lån. Vi har också tecknat nytt låneavtal med banken som innebär att vi kommer att ha en fortsatt låg ränta och därmed låga kostnader.
När det gäller vår ekonomi så kommer styrelsen att ta fram en strategi för hur föreningen skall agera långsiktigt. Denna strategi kommer att presenteras på årsstämman i vår. Då har du möjlighet att komma med synpunkter.

Miljöförvaltningen gör kontroll
Den 9 februari får vi besök från Miljöförvaltningen i Stockholm. De bedriver tillsyn över fastighetsägarna i Stockholm och kommer att inspektera vår fastighet och att föreningen bedriver en egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att vi måste ha ett förebyggande arbete så att vi uppfyller miljölagstiftningen för att undvika olägenheter för människors hälsa och miljö.

Vi söker ny husvärd i 36:an
Peter Andersson har varit vår husvärd på Rabattvägen 36 sedan starten. Vi tackar Peter för hans insatser när han nu måste avsluta sitt uppdrag då han som egenföretagare måste prioritera sin tid.
Du som är intresserad kan kontakta styrelsen via e-post info.brf@tradgarden.nu så kontaktar vi dig och berättar vad det innebär att vara husvärd.

I övrigt händer detta under våren

 • Vårstädning i slutat av april/början av maj
  Vi kommer som vanligt att hyra in en container så att ni kan slänga era grovsopor
 • Föreningsstämma/årsstämma ngn gång i maj
  Nya personer skall väljas in i styrelsen
  Anmäl ditt intresse till styrelsen eller valberedare Mikael Smeds på Rabattvägen 40
 • Slutförande av garantibesiktningen
  De s.k. ”stenskålarna” för vattenavrinning skall åtgärdas så att vattnet rinner ner i marken och inte stannar i stenskålarna.

Styrelsen med husvärdar önskar er en god fortsättning på det nya året!