Kullen ska få lekplatser och samlingsytor

Vad händer?
Den stora kullen mitt i området, som ägs gemensamt av samfälligheten, kommer nu under vintern och våren att omvandlas. Det kommer att skapas flera lekytor med gungor, sandlåda m lekhus och stor släntrutschkana med klätterslänt. Dessutom kommer kullens topp att fixas till så att den kommer att erbjuda trevliga ytor för picknickar och andra typer av samvaro, inramat av vackra prydnadskörbärsträd. Tillgängligheten kommer också att förbättras med en ramp samt en trappa upp till ytorna.

När?
Arbetena kommer att påbörjas redan 1 februari och beräknas vara klara till ca 1 augusti. Vissa planteringsarbeten kan utföras under sensommaren beroende på väder.

Hur påverkar det dig?
Hela kullen och ibland även vissa gångvägar runt den, kommer att vara avspärrade under arbetsperioden.
Det är viktigt av säkerhetsskäl att ni som bor i området ser till att avspärrningarna respekteras av både barn och vuxna.
Under arbetsperioden kommer det att vara en del störningar med maskiner i området och det blir både visst oljud och geggigt mm. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och kan se fram emot slutresultatet.
Arbetet utförs av Markona AB, helgfria vardagar mellan 06.30-17.00.

Hälsningar
Johannelund-Lövsta Alle Samfällighet
Kontakt: styrelsen@johannelundsamfallighet.se
www.johannelundsamfallighet.se