Medlemsbrev nr 2 – 2017

Notera följande viktiga datum

22 april–Extrastämma med vårstädning
Vi behöver ändra våra stadgar enligt §16 som handlar om vem som kan väljas in i föreningens styrelse?
En bostadsrättsförening måste enligt lag ha en styrelse med en ordförande. Som våra stadgar nu är skrivna kan i princip endast medlemmar som är boende i föreningen väljas.
Om intresset är svagt och ingen medlem vill ställa upp kan föreningen stå utan ordförande eller en komplett styrelse!
För att undvika detta dilemma vill vi ändra våra stadgar så att det finns möjlighet att välja in externa och kompetenta personer i styrelsen. Det blir dyrare men säkrar att styrelsen tillförs nödvändig kompetens.
Det är alltid föreningens årsstämma som beslutar vilka personer som ska väljas till föreningens styrelse. Kallelse med all information kommer att delas ut i era brevlådor i god tid innan extra-stämman med vårstädning.

15 maj – Årsstämma på Hesselby Slott
Förra årets årsstämma hölls den 15 maj på Hesselby Slott. Det var en lyckad stämma med bra deltagande från våra medlemmar. Därför planerar vi att ha ett liknande upplägg även i år. Det är av största vikt att du kommer eftersom det är viktiga beslut som skall tas och som påverkar ditt framtida boende och din ekonomi. Genom att du deltar har du möjlighet att påverka besluten. Om du väljer att avstå så låter du andra bestämma över din framtid!

Skötsel av vår utemiljö
Styrelsen har för en billig penning tecknat ett nytt uppgraderat avtal med Botrygg. Det nya avtalet innebär att vi själva slipper att vattna och sköta våra rabatter och gräsmattor, rensa ogräs, gödsla, plocka skräp m.m.

Problem med våra portar
Som ni känner till har vi haft stora problem med våra entré-portar som inte har fungerat som de ska. Speciellt gäller det Rabattvägen 38 och 40. Portkoder har inte fungerat, dörrar har inte gått i lås utan kan öppnas av vem som helst. Nu ska det förhoppningsvis bli ett slut på eländet. Vi har kallat in specialister från Besam/Assa Abloy och Great Security AB som nu skall gå till botten med problemen. En rad åtgärder och testar skall göras framöver. Bl.a. kommer vi att skippa tidreläet. Vi kommer alltså att kunna öppna med portkoden dygnet runt under en försöksperiod på ca en månad.

Ställ upp för vår förening!
En förening blir aldrig bättre än sina medlemmar och deras engagemang!
Alla kan göra en insats, var och en på sitt vis. Kom och hjälp till vid våra vår- och höst-städningar. Kom på våra informationsmöten och föreningsstämmor. Anmäl dig som intresserad av att delta i styrelsearbetet som suppleant (reserv) eller som ledamot av styrelsen. Kan du tänka dig att för en tid bli husvärd i det hus du bor i? Ställ upp!

Kontakta styrelsen: info.brf@tradgarden.nu