Valberedning

Hej!
Vi är valberedare inför Brf Trädgårdens kommande årsmöte, som är planerat till den 15 maj på Hesselby Slott. Uppdraget som valberedare går ut på att hitta lämpliga kandidater till föreningens styrelse och presentera dem för årsmötet. Årsmötet, som består av föreningens medlemmar, väljer styrelsens ledamöter.

Hur många ska väljas?
Vid årsmötet 2018 kommer de flesta av ledamöterna att lämna styrelsen. För att styrelsens arbete ska kunna bedrivas effektivt på lång sikt behöver vi i år välja några fler ledamöter och suppleanter. På så sätt undviker föreningen att styrelsen nästa år består av en majoritet nyvalda ledamöter. Passa på att lära av våra kunniga och engagerade ledamöter redan i år!

Vad innebär styrelsearbetet i Brf Trädgården?
Den nuvarande styrelsen har lagt ned stort arbete för att föreningens medlemmar ska känna sig trygga i sitt boende. Bland mycket annat har styrelsen tillsett att Botryggs garantiåtgärder fullgörs, tagit fram en långsiktig ekonomisk strategi och underhållsplan samt tecknat alla nödvändiga försäkringar och serviceavtal. Styrelsen har även skapat en stabil plattform och etablerat rutiner för styrelsearbetet. Det innebär att kommande styrelser kan i sort sett ägna sig åt att förvalta den verksamheten.

Vilka kompetenser efterfrågas?
Styrelsearbetet kräver inga särskilda förkunskaper – ledamöterna samarbetar och hjälper varandra i de frågor som dyker upp. Är du intresserad av fastighetsfrågor, ekonomi eller är du en skicklig administratör kan styrelsearbetet vara givande och utvecklande! Är du intresserad eller vill ha mer information, ring eller skicka ett sms!

Praktiskt inför årsmötet
Vi kommer att besöka föreningens hus enligt följande ordning
Rabattvägen 36 v. 9 – 10
Rabattvägen 38 v. 11 – 12
Rabattvägen 40 v. 13 – 14

Christoffer Widinghoff och Mikael Smeds, valberedning Brf Trädgården Tel: 070 – 302 30 33