Dags att motionera


Till kommande föreningsstämma vill vi ha in era motioner/förslag senast den 10 april!
Har du förslag som du vill framföra till föreningens årsstämma den 15 maj så skall du skriva en motion och lämna den i föreningens postlåda i respektive hus eller mejla den till info@brftradgarden.nu

Tips

  • Skriv så kortfattat och tydligt som möjligt
  • Rubrik: ”Motion om…..” (Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om)
  • Beskrivning av ärendet: Beskriv problemet/frågeställningen och varför behov av ändring/förbättring behövs.
  • Yrkande: Förslag till beslut. ”Jag förslår att stämman beslutar att……”
  • Avsluta med namn, adress, epost och telefon samt datum

Brf Trädgården
Styrelsen