Kallelse till Brf Trädgårdens årsstämma den 15 maj

Kallelse
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Trädgården i Hässelby, Org.nr. 769623-2789, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma/årsstämma måndagen den 15 maj, 2017, kl. 18.30 på Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1, Hässelby. Lokal: Polar-salen i huvudbyggnaden (slottet).

Innehållsförteckning
Förslag till dagordning
Fullmakt
Verksamhetsberättelse och årsredovisning, 10 sidor
Revisorns berättelse, 2 sidor

Deltagande och rösträtt
Det krävs ingen föranmälan till årsstämman i Brf Trädgården i Hässelby.
Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma till stämman. Enligt föreningens stadgar får dock endast två närstående personer som är ägare/delägare och bor permanent i lägenheten delta.
Medlem som inte kan närvara har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt enligt bilaga. När du anländer skall du skriva in dig på en lista, den s.k. ”Röstlängden”. Alla medlemmar som deltar i stämman skall skriva in sig men kom ihåg att endast en person som är ägare/delägare får rösta! En lägenhet – en röst.

Förtäring
När du har registrerat dig så tar du för dig av förtäringen vi bjuder på och går en trappa upp till Polar-salen. Där har vi ordnat med ”skolsittning” så det finns bord att sitta vid.

Kom i god tid!

Styrelsen för Brf Trädgården i Hässelby

Bifogade filer
BRF Trädgårdens Årsstämma 2017.pdf