Medlemsbrev nr 4 – 2017

Rapport från föreningens årsstämma
Brf Trädgårdens årsstämma hölls för andra året i rad i Polar-salen på Hesselby Slott den 15 maj.
Till ordförande för stämman valdes Jonas Johnsson, som höll ett intressant föredrag om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening och vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Styrelsen redovisade viktiga händelser under det gångna året samt det ekonomiska resultatet för år 2016. Föreningens ekonomi är mycket god!
Enligt allabrf.se, som är Sveriges främsta tjänst för att analysera och jämföra bostadsrättsföreningar, så har vår förening under 2016 avancerat från betyget B till betyg A. Högsta betyg är A++. Styrelsens målsättning är att avancera ytterligare på denna betygsskala.

Styrelsen förslag om ändring av föreningens stadgar godkändes. Det innebär att vi kan anlita externa personer till vår styrelse om så skulle bli nödvändigt.

Nya medlemmar valdes in i styrelsen och nya husvärdar för Rabattvägen 36 och 40 presenterades

Styrelsen informerade även om hur samarbetet med vår förvaltare Botrygg AB fungerar, föreningens ansvarsområden respektive Botryggs ansvarområden och gränsdragningen däremellan.

29 st. lägenheter av totalt 91 var närvarande på årets föreningsstämma på Hesselby Slott. Det blir totalt cirka 31 procent. Räknar man bort styrelsen och husvärdar som representerade 9 st. lägenhet så blir närvaron från övriga något blygsammare 24 procent!
Vad kan vi i styrelsen göra för att öka intresset och engagemanget hos våra medlemmar? Kom gärna med förslag!

PS!
Protokollet med alla presentationer från föreningsstämman samt de nya stadgarna finns på vår hemsida: www.brftradgarden.nu

Staket för våra mellangårdar
Föreningsstämman beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag om att uppföra staket för våra mellangårdar. Det blir ett högt spjälstaket i tryckimpregnerat trä liknande det som finns på bilden här ovan. Staketet kommer att dras efter trottoaren. Våra närmaste grannar på Rabattvägen samt SKB- husen efter Gräsklipparvägen har liknande staket så det blir ganska enhetligt inom området.

Förbättring av vår trafikmiljö
Stockholms stad har efter påminnelse meddelat att markerade övergångsställen skall bli verklighet någon gång i sommar. Färg och jobb har beställts enlig deras svar. När det gäller gatunamnsskylt i början av Rabattvägen ber de att få återkomma. Handläggaren har slutat och ärendet hamnat mellan stolarna. Men en gatunamnskylt kommer att uppföras lovar Stockholms stad.

”Kullen” öppnas i augusti

I augusti skall ”Kullen” kunna öppnas enligt besked från Samfälligheten.