Medlemsbrev nr 6 – 2017

Höstmöte med plantering
Höstmötet lördagen den 7 oktober inleddes med information från styrelsen om vår ekonomi och vad som händer i föreningen. Vår ekonomi är god varför styrelsen beslutat att efterskänka månadsavgiften i december!
Efter informationsmötet planterades ett 25-tal nya Ölandstok i våra rabatter utanför entréerna och städning skedde av vårt område.
Styrelsen ber att få tacka alla er som ställde upp och hjälpte till med detta.

Staketen försenade till våren
Staketen för våra mellangårdar har blivit försenade. Det beror på att ingen entreprenör har varit intresserad eller haft tid att göra det i år. Nu har vi dock lyckats få in flera företag som är intresserade och som skall lämna offert för byggnation i vår.
På höstmötet kom det även upp förslag från våra medlemmar om att bygga ett lägre staket efter tomtgränsen upp mot Johannelundstoppen. Styrelsen kommer därför att presentera förslag på ett sådant staket på årsstämman våren 2018.

Nya trivsel- och ordningsregler
Styrelsen har uppdaterat våra trivsel- och ordningsregler med lite mer praktisk information och förtydliganden. De nya reglerna kommer inom kort att finnas på vår hemsida.
Kolla gärna vår hemsida www.brftradgarden.nu om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i vår förening.

Vår trafikmiljö
I oktober 2016 tillskrev styrelsen Stockholm stad och begärde åtgärder för att göra vår trafikmiljö säkrare. De lovade att till sommaren 2017 fixa markerade övergångsställen i vårt område samt sätta upp gatunamnskylt för Rabattvägen. Inget av detta har hänt. Vi har skickat två påminnelser men har ännu inte fått något svar.

Vi söker valberedare
Hitintills har två personer anmält sig till valberedningen men de behöver ha hjälp av ytterligare minst en person.
Majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmars mandat går ut till årsstämman nästa år.
Det är därför av största vikt att vi får till en valberedning som kan hitta flera personer som är intresserade och vill ingå i föreningens kommande styrelse.
Anmäl ditt intresse till: info@brftradgarden.nu