Medlemsbrev nr 7 – 2017

Du behövs i styrelsen!
Varför jag?

Hela tanken med en bostadsrättsförening är att alla ska ta ansvar för att driva föreningen in i framtiden. Det är ju faktiskt vi själva som är fastighetsägare. Vi har ett ansvar att sköta våra egna investeringar så att de ökar i värde samtidigt som vi skapar ett tryggt boende.

Dessutom:

  • Det är roligt, givande och intressant
  • Det är lärorikt och en merit i ditt CV
  • För dig som är pensionär är det en meningsfull uppgift där du kan bidra med dina erfarenheter
  • Du kan påverka ditt eget boende

Om inte du eller någon annan ställer upp måste vi anlita externa konsulter i styrelsen. Det kan bli dyrt och i slutänden innebära en högre månadsavgift.

Välkommen till ett ”dukat bord”
Som ledamot i Brf Trädgårdens styrelse bjuds du in till ett ”dukat bord” kan man säga. Det finns etablerade rutiner och en färdig plattform att jobba ifrån. Förvaltningsavtal och andra serviceavtal samt handlingsplaner finns. Kommunikation och strategier mm finns upparbetade. Det innebär dock inte att vi kan rulla tummarna. Nuvarande och kommande styrelser ska inte bara förvalta och kontrollera. Vi vill att föreningen skall fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Då behöver vi göra ytterligare insatser.
Det krävs ingen erfarenhet av styrelsearbete eller specialistkompetens för att vara med i styrelsen. Vilja och ansvarskänsla räcker långt! Vill du ha utbildning så får du det. Vi är anslutna till Bostadsrätterna. De anordnar en rad olika kurser för både nybörjare och de som vill förkovra sig ytterligare.

Ställ upp och anmäl ditt intresse till:
info@brftradgarden.nu

Vi behöver också fler valberedare!
Vad gör en valberedning?
En valberedning består av flera personer. De har till huvuduppgift att till föreningens årsstämma föreslå vilka personer som skall ingå i kommande års styrelse. Det innebär att de skall söka upp lämpliga medlemmar som är villiga att arbeta i styrelsen, som ordinarie ledamöter eller som suppleanter (reserver).
Det är viktigt att valberedarna är insatta i hur styrelsen arbetar och vilka funktioner som behöver tillsättas som t.ex. ordförande, sekreterare, kassör osv.
I medlemsbrev nr 6 i oktober skrev vi att majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmars mandat går ut till årsstämman nästa år.
Det är därför av största vikt att vi får kontakt med flera personer som är intresserade och vill ingå i valberedningen eller föreningens kommande styrelse.

Ingen månadsavgift i december!
Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att efterskänka månadsavgiften p.g.a. vår goda ekonomi. OBS! El- och bredbandsavgifterna skall betalas som vanligt. Det är kostnader som styrelsen inte råder över.