Medlemsbrev nr 8 – 2017

Problem med stopp i avlopp, vattenläckage, kranbyten mm

Inför jul- och nyårshelgerna vill vi göra er uppmärksamma på att det redan i år har inträffat fyra incidenter i vår förening – två vattenläckage och två avloppsstopp som har krävt professionella insatser med bl.a. högtrycksspolning.
Ett problem vid dessa tillfällen har varit att medlemmarna inte har vetat vart de ska vända sig för att få hjälp eller vilka regler som gäller. Vem skall tex. stå för kostnaderna och vad måste göras vid vattenläckage/översvämning i lägenheten?
För att råda bot på detta har styrelsen beslutat att vi måste skapa tydligare regler samt ingå serviceavtal med rörföretag så att såväl medlemmar som styrelse alltid vet hur vi ska agera om olyckan är framme.

Vi kommer att ingå avtal med två kategorier av rörföretag.

  1. Rörföretag som är specialister på avloppsrensning, stamspolning och rörinspektioner. (se bilden ovan)
  2. Rörmokare för vattenläckage, kranbyten, byta packningar, installationer av disk- och tvättmaskiner mm.

Diskussioner har påbörjats med flera företag och styrelsens ambition är att det ska vara klart i januari 2018. Vi kommer då att gå ut med ytterligare information om dessa företag.

Vilka regler gäller, vem skall betala?

I vår förenings stadgar (§5) är det tydligt reglerat vem som ansvarar för vad och därmed också får stå för kostnaderna. Är det stopp eller vatten-läckage i rören i lägenheten är det medlemmens ansvar. Ligger problemet i stamledningarna utanför lägenheten så är det föreningens ansvar.
Vid ett avloppsstopp som kräver spolning måste det dokumenteras var stoppet ligger för att klargöra ansvarsfrågan. Det klarar ett auktoriserat företag i nämnda kategori 1. Om medlemmen själv anlitar ett företag som inte kan dokumentera detta så får medlemmen stå för kostnaden oavsett var stoppet uppstått.
För installationsjobb, kranbyten, byte av packningar mm är det alltid medlemmen som står för notan.
Tills vidare rekommenderar styrelsen att ni anlitar följande företag:

Vardagar dagtid 07.00 – 16.00
Avloppsrensning/spolning – Kategori 1
B&B Högtrycksteknik AB, Tel.08-36 38 86

Rörmokare – Kategori 2
ABC Rör AB, tel.nr. 08-92 92 00
Rörmannen i Bromma, AB, tel.nr. 08-36 28 61
Rörjouren AB, tel.nr.08-449 06 00

Vid akuta stopp och vattenläckage 16.00–07.00 samt lördagar, söndagar och helger så ska du ringa Securitas Jourmontör Tel. 08-657 77 20

Vid vattenläckage/översvämning gäller följande:

  1. Så snart läckaget har åtgärdats skall anmälan ske till föreningens försäkringsbolag och föreningens styrelse.
  2. Innan en eventuell renovering av lägenheten påbörjas skall fuktmätning göras av Anticimex eller annat auktoriserat företag. Detta för att undvika framtida problem för såväl den enskilde medlemmen som för kommande köpare.