Medlemsbrev nr 1 – 2018

Nya tider, strålande tider?

Ja då har ytterligare ett år gått. Ett minst sagt turbulent år om man blickar ut över världen. Vi kan bara hoppas att 2018 blir ett bättre och lite lugnare år än 2017.
För vår förenings vidkommande kan man dock säga att det har varit ett relativt lugnt och bra år och föreningens framtid ser ljus ut.
Det som dock är något oroande är det låga intresset från våra medlemmar att engagera sig i föreningens styrelsearbete, som ledamot alt. suppleant, som valberedare eller för andra arbetsuppgifter som t.ex. husvärd.
Anta vår uppmaning nedan och anmäl ditt intresse. Alla kan göra någon form av insats.

Vår ekonomi är fortsatt stabil
Vår ekonomi är fortsatt god och vi har pengar i kassan för oförutsedda utgifter. Vi har nyligen omförhandlat våra banklån till en fortsatt mycket låg ränta. För andra året i rad har vi också kunnat göra en amortering på våra lån med 1,5 miljoner kr. Att kunna minska vår skuldbörda är en av styrelsens ekonomiska huvudstrategier. Det innebär lägre kostnader och minskad sårbarhet den dag räntorna stiger.

Nytt förvaltningsavtal med Botrygg
Föreningen har tecknat ett nytt förvaltningsavtal med Botrygg som gäller t.o.m. 2023 och som omfattar teknisk-, ekonomisk- och administrativ förvaltning. Det nya avtalet innebär bl.a. tydligare gränsdragningar mellan våra och Botryggs ansvarsområden. Vårt samarbeta med Botrygg har sedan starten 2013 utvecklats i positiv riktning och vi är mycket nöjda med det samarbete vi har idag.

Avtal med rörfirmor/rörmokare

Styrelsen har utvärderat offerter och priser från olika rörföretag och valt ut nedanstående företag som vi ska samarbeta med. Vi kommer att lägga upp företagen liksom vilka regler som gäller för olika situationer på vår hemsida:
www.brftradgarden.nu

Dessa företag kan du kontakta på dagtid:
Stopp i avlopp som kräver högtrycksspolning
B&B Högtrycksteknik, tel. 08-36 38 86
GR Avloppsrensning AB, tel. 08-795 75 10

Rörmokare för läckage, installationer mm
ABC Rör AB, tel. 08-92 92 00
Rörmannen i Bromma AB, tel. 08-36 28 61

Staket för våra mellangårdar dröjer
Som vi i tidigare medlemsbrev meddelat så har vi inte lyckats engagera någon entreprenör som varit villig att utföra jobbet. Nu har vi fått in flera offerter som tyvärr visar att kostnaderna vida överstiger våra kalkyler. Styrelsen har därför beslutat att frågan måste tas upp på kommande årsstämma i maj för nytt beslut.

Till årsstämman i maj behöver vi nya medarbetare i styrelsen m.m.
Du som är en ansvarskännande person och som känner att du vill göra en insats för vår förening kan anmäla ditt intresse via e-mail till:
info@brftradgarden.nu

Vill du veta mera kan du kontakta ordförande Lars-Inge Eriksson, tel. 070 660 33 06