Medlemsbrev nr 2 – 2018

Vi vill sänka våra energikostnader och få ett bra inomhusklimat i varje lägenhet.

Vi betalar över 500 000 kr varje år för vårt varmvatten och för att värma upp våra 91 st. lägenheter. Det är en kostnad som vi i styrelsen vill försöka minska. Samtidigt vill vi få en bättre kontroll på att alla lägenheter har rätt temperatur och ett jämt och bra boendeklimat.
Styrelsen har därför undersökt marknaden för energioptimeringssystem och begärt in offerter på olika system.
Efter utvärdering föll valet på systemet Egain Edge från det svenska teknikföretaget Egain AB. Deras system finns idag installerade i 250 000 lägenheter och den genomsnittliga energi-besparingen ligger på 14%. Egain Edge är ett intelligent system som ger bättre kontroll över energiförbrukningen och hur våra hus och lägenheter fungerar.

Vi kommer att testa detta system under 12 månader. Om resultatet motsvarar våra förväntningar så kommer vi att fortsätta använda systemet, om inte så avvecklar vi det och får pengarna tillbaka.
Läs mer på länken www.egain.io/sv/
Systemets mjukvara tar in och analyserar en stor mängd mätdata från bl.a. lokala väderprognoser samt från sensorer i varje lägenhet som kontinuerligt rapporterar luftfuktighet och temperatur. Via vår undercentral (UC) i källaren på Rabattvägen 38, reglerar systemet temperaturen i byggnaderna och optimerar energiförbrukningen automatiskt. Det leder till lägre energikostnader och ett jämnare och behagligare klimat i våra lägenheter. Förhoppningsvis skall vi inte behöva frysa i våra lägenheter när hösten kommer och kylan slår till.

Installation
Redan under vecka 07 (12/2 till 16/2) sker leverans av utrustningen till föreningen.
Alla lägenheter kommer att få en liten dosa (sensorn) uppsatt på väggen i hallen.
Du behöver inte montera dosan själv. Det kommer personer i vår styrelse att göra. Sensorn, som har en inbyggd radiosändare, måste först registreras och aktiveras så att systemet kan läsa av från vilken lägenhet som signalerna kommer ifrån.
Om temperaturen är för låg i en viss lägenhet eller i delar av husen så kommer systemet omedelbart att rapportera avvikelsen och vi får då möjligheter att rätta till detta.

Tidsplan?
Nej, vi har faktiskt ingen detaljerad tidsplan.
Att placera ut och aktivera sensorer i alla lägenheter kommer att ta tid. Arbetet kommer ju att utföras på styrelsemedlemmarnas fritid. Det kan ske på såväl dagtid som kvällstid, vardagar som helger. Det enda vi kan säga är att vi försöker att göra det så fort som möjligt.
För att kunna starta upp systemet omgående så kommer vi under veckorna 7 till 8 att installera sensorer i en lägenhet på varje våningsplan i respektive hus. Därefter kommer sensorer att installeras succesivt i alla lägenheter.

Det innebär att om någon inte är hemma när vi ringer på så måste vi få ditt tillstånd att gå in i lägenheten med hjälp av huvudnyckel.
Om du inte kan acceptera att vi får tillgång till din lägenhet måste du meddela detta omgående till styrelsen via e-mail: info@brftradgarden.nu Vi får i så fall komma överens om en tidpunkt då ni säkert vet att ni är hemma.