Medlemsbrev nr 3 – 2018

Resultat från radonmätningen
Under drygt två månader, januari till mars, genomförde vi en radonmätning i våra tre hus. Två mätdosor placerades ut i 20% av våra lägenheter. Dosorna samlades in den 15 mars och skickades till Radonovas laboratorium i Uppsala för analys.
Resultatet visade att våra radonhalter ligger långt under tillåtna gränsvärden. M.a.o. ett bra resultat.

Energioptimeringssystemet är igång
Energioptimeringssystemet Egain Edge togs i drift redan den 22 februari. Vi installerade fem sensorer i varje hus, en per våningsplan, för att snabbt kunna komma igång. Nu har nästan varje lägenhet fått en sensor uppsatt i hallen och mätresultaten strömmar in. Sensorerna mäter kontinuerligt temperatur och fukt i varje lägenhet och ger oss statistik och kurvdiagram om vårt inomhusklimat och hur det förhåller sig till utomhustemperatur, vind och fukt. Systemet avslöjar om det finns avvikelser mellan husen, lägenheterna eller vissa sektioner av husen. Är avvikelserna betydande och bestående så kommer vi att ta vi reda på orsaken så att vi kan sätta in åtgärder.
Vi kommer nu att utvärdera systemet under 12 månader från februari i år t.o.m. januari år 2019. De frågor vi ställer oss är om investeringen betalar sig i form av minskade energikostnader och om vi fått ett jämnt och behagligt inomhus-klimat i våra lägenheter.

Dags att byta luftfilter i elementen
Det har nu gått två år sedan vi bytte luftfilter i våra lägenheter. Nu börjar filtren bli svarta av smuts så det är hög tid att byta igen.
Styrelsen har beställt nya luftfilter till varje lägenhet. Filtren kommer inom de närmaste veckorna att delas ut tillsammans med en instruktion om hur bytet ska gå till. De flesta av er har ju redan gjort det en gång och vet hur lätt det är.

Kommande händelser
Notera följande viktiga datum i kalendern.

Lördagen den 21 april – Infomöte med vårstädning

Vi kommer som vanligt att hyra in en container så att ni kan kasta grovsopor. Mer information kommer senare.

Måndagen den 14 maj – Föreningsstämma på Hesselby Slott kl. 18.30

Kallelse med dagordning och årsredovisning etc. kommer att skickas ut senast två veckor före stämman.
OBS!
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 april!