Medlemsbrev nr 4 – 2018

Rapport från årsstämman 2018
1Brf Trädgårdens årsstämma hölls för tredje året i rad i Polar-salen på Hesselby Slott den 14 maj.
Styrelsen redovisade viktiga händelser under det gångna året samt det ekonomiska resultatet för år 2017. Föreningens ekonomi är fortsatt god, mycket tack vare att styrelsen förhandlat fram förmånliga låneavtal till en mycket låg ränta.

Styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar godkändes. Det innebär en anpassning till ändrade lagregler. För att stadgeändringen skall vinna laga kraft kommer en extrastämma att hållas i höst i samband med höststädningen.

Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift för andrahandsuthyrning (2 400 kr) godkändes av föreningsstämman.

2Föreningsstämman fattade ett nytt beslut om att uppföra staket för våra mellangårdar. Det blir ett spjälstaket i tryckimpregnerat trä, enligt bild nedan. Öppningen in mot cykelställen och gårdarna kommer dock att byggas i vinkel för att förhindra t.ex. mopeder att köra in och passera över våra mellangårdar. Staketet kommer att dras efter trottoaren och kommer förhoppningsvis att kunna uppföras under sommarperioden i år.

Tre medlemmar lämnar styrelsen, Josefin Özbek Malmström och Robin Melander samt avgående ordförande Lars-Inge Eriksson, som avtackades. Mikael Grönfors, valdes in i styrelsen som ny ordinarie ledamot på 2 år. Övriga i styrelsen återvaldes på 1 år.

På föreningsstämman enades vi om att ta bort våra husvärdar. Det innebär att ni enklast kommer i kontakt med styrelsen via mail:
info@brftradgarden.nu

Lågt deltagande på årets stämma är oroande.
3Endast 18 stycken lägenheter av totalt 91 var närvarande på årets föreningsstämma. Det blir knappt 20 procent! Räknar man bort styrelsen som representerade 7 stycken lägenheter så blir närvaron från övriga medlemmar endast 13 procent!
Vad kan vi i styrelsen göra för att öka intresset och engagemanget hos våra medlemmar? Kom gärna med förslag!

Slutligen:
Protokoll inkl presentation från föreningsstämman kommer snart att finnas på vår hemsida