Protokoll och presentation från föreningsstämman

Nu finns protokollet samt PowerPoint presentationen från föreningsstämman 2018 tillgängliga för nerladdning under våra dokument. Där hittar du även årsredovisningen och revisionsrapporten.