Medlemsbrev nr 6 – 2018

Höststädning

Lördagen den 13 oktober ses vi för att göra fint kring våra hus. Vi träffas kl 10:00 mellan hus 38-40 (vid dåligt väder gäller söndag). Efter städningen finns det möjlighet för den som vill grilla. Grillar kommer att finnas tillgängliga. Var och en tar med sig vad man vill äta och dricka.

Extra föreningsstämma – Fastställa de nya stadgarna

I samband med höststädningen kommer föreningen att hålla ett extra föreningsmöte. Syftet är att fastställa de förändrade stadgar som beslutades på föreningsstämman 2018-05-14. Se separat blad i er brevlåda i samband med detta utskick.

Staket
Byggandet av vårt nya staket är nu äntligen klart och vi hoppas att ni alla uppskattar förändringen.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) innebär att samtliga företag, myndigheter och organisationer from den 25 maj måste följa den nya dataskyddsförordningen. GDPR omfattar alla organisationer världen över som behandlar personuppgifter för EU-medborgare.

”Personuppgifter” innebär all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person.

För vår bostadsrättsförening innebär det att:

  • Botrygg har information om varje medlem i form av medlemsregister, vilket är ett lagkrav.
  • Styrelsen har kontaktinformation, mailadresser till de medlemmar som önskat få behörighet till vår hemsida.

Du som medlem kan välja att inte få behörighet till vår hemsida genom att vi tar bort era kontaktuppgifter. Om så önskas, ta då kontakt med styrelsen.

Solceller på taket till våra tre hus

Föreningen har under våren/hösten utrett frågan om att anlägga solceller på våra tre tak för att kunna producera en del av den el som vi förbrukar miljövänligt.

Utredningen visar att:

  • Våra tak är utformade så att vi enbart kan sätta solceller på en liten yta av taket.
  • Vår installation skulle ge ca 10 200 kwh/tak, dvs totalt 30 600 kwh/år, vilket är en liten produktion.
  • Den totala kostnaden per kwh skulle bli 23 625 kr (normalt för föreningar i vår storlek är 17-18 000 kr/kwh).

Styrelsen har därför beslutat att i dagsläget inte gå vidare med installation av solceller och istället avvakta utvecklingen av mer energieffektiva lösningar.