Medlemsbrev nr 7 – 2018

Stamspolning
Enligt föreningens underhållsplan börjar det bli dags att genomföra en stamspolning av våra rör. Stamspolning innebär att man spolar alla stammar, rör och avlopp så att de hålls fria från stopp och beläggningar.
Stamspolning kommer att ske i början av 2019 och utförs av BB Högtrycksteknik AB

OVK & rensning av ventilationskanaler
Syftet med OVK eller obligatorisk ventilationskontroll är att undersöka så att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Enligt vår underhållsplan är det dags att göra en OVK och den kommer att utföras i början av 2019 av OVK Center.
Vid behov kommer en rensning av ventialtionskanaler att ske, men vi avvaktar resultatet av genomförd OVK först.

Nya stadgar antagna
Till följd av nya lagregler föreslog styrelsen till årsmötet den 14 maj att föreningens stadgar skulle uppdateras i enlighet med de nya reglerna. Föreningsstämman antog de nya stadgarna på mötet samt på ett extra föreningsmöte den 13 oktober. Det innebär att stadgarna nu är antagna och har publicerats på vår hemsida.

Ingen månadsavgift
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Styrelsen har därför beslutat att avgiften för januari, som ska betalas nu i december, efterskänks.
Det enda som ni ska betala nu i slutet av december är bredband och värme.

Det lackar mot jul…
Det lackar mot jul och styrelsen vill passa på att önska Er alla en riktigt god jul & ett gott nytt år!