Stamspolning

Föreningen kommer påbörja stamspolning v.11 Spolfirman spolar ca 15 lägenheter om dagen. De arbetar mellan kl 07:15-15:30. Det innebär att det tar ca 6 dagar att spola alla stammar i våra tre hus

Att spola avloppsstammen innebär att rengöra den. Det är brukligt att göra ungefär var 6:e år för att undvika stopp i avloppet, beläggningar och dålig lukt. Avloppet från diskhon i köket och brunnen i badrummet i din lägenhet leder till en avloppsstam som löper vertikalt genom husets alla våningar. Det innebär att du är kopplad på samma avloppsstam som lägenheterna rakt under dig och rakt över dig. Om spolningsfirman inte får tillträde till din lägenhet så stoppas allt arbetet på den stammen eftersom man inte kan riskera att vatten kommer upp ur avloppet när man spolar våningen ovanför.

Det är därför mycket viktigt att spolningsfirman får tillgång till din lägenhet. Om de inte får det vid aviserad tid måste ny tid bokas med dig samt med alla lägenheter rakt över och under dig i huset. För detta tillkommer ytterligare kostnader.

Nyckelutlämning
Spolningsfirman B&B Högtrycksteknik AB kommer skicka ut egna
aviseringar 1 vecka innan arbetet ska utföras. Om du inte är hemma på
dagen behöver du lämna en nyckel till spolningsfirman vid din port på
morgonen. Nyckel returneras sedan vid slutet på dagen.
Om du är bortrest en längre period behöver du ge styrelsen tillstånd att
öppna med huvudnyckel. Tillstånd ger du styrelsen via bifogad fullmakt,
som scannas in påskriven och mailas till styrelsen via mailadress nedan alt läggs i föreningens brevlåda.
Om du har bytt lås, så huvudnyckel ej längre fungerar, måste du istället lämna en nyckel till styrelsen i god tid innan. Ta i så fall kontakt med styrelsen via mail nedan i god tid för att avtala tid för överlämning av nyckel.

Om du inte ser till att spolningsfirman kan komma in i din lägenhet vid aviserad tid kommer du bli betalningsskyldig för återbesöket.

Om något är oklart och Ni behöver komma i kontakt med styrelsen,
maila till: info@brftradgarden.nu