Vår förening behöver dig!

Hej

Jag är sammankallande person i valberedningen vars uppgift är att hitta kandidater till styrelsen i vår bostadsrättsförening. På föreningens årsstämma, måndagen den 27 maj 2019, ska vi medlemmar välja styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Vad innebär styrelsearbetet i Brf Trädgården?

Varje bostadsrättsförening måste ha en styrelse. Styrelse ansvarar för den fortlöpande förvaltningen av vår fastighet, att vi har en sund ekonomi, ordning och reda samt ska verka för trygghet och trivsel i vårt boende.

I Brf Trädgårdens fall, liksom i de flesta andra föreningar, har styrelsen lagt ut den tekniska-, ekonomiska- och administrativa förvaltningen på externa leverantörer. Styrelsen ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning.

Du behöver inte ha någon förkunskap eller tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Det enda kravet är att du är ägare/medlem i föreningen och helst bor här permanent samt har intresse och engagemang. Styrelsens ledamöter samarbetar och hjälper varandra i de frågor som dyker upp. Om du så vill kan föreningen erbjuda dig kurser i hur en bostadsrättsförening fungerar och vad arbetet i styrelsen innebär. Styrelsearbetet underlättas av att styrelsen har väl utarbetade arbetsrutiner och informationssystem. Vidare är alla typer av förvaltnings- och serviceavtal samt försäkringar redan tecknade och en långsiktig underhållsplan finns på plats. Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger per år och har sitt styrelserum på Rabattvägen 38.

Som styrelsemedlem får du ett arvode. Arvodets storlek bestäms av föreningens medlemmar på årsstämman.

Att delta i styrelsearbetet är ett hedersuppdrag. Det är dessutom roligt, lärorikt och stimulerande.

Hur många ska väljas?

Enligt våra stadgar ska styrelsen bestå av minst tre och max sju ordinarie ledamöter samt minst en och max tre suppleanter (reserver). Fyra ordinarie ledamöter och en suppleant i nuvarande styrelse ställer upp för omval. Några personer har redan anmält sitt intresse för att ingå i den nya styrelsen vilket innebär att vi just nu har två vakanser som ordinarie ledamot och en vakans som suppleant.

För år 2019/2020 behövs följande tillskott:

  • Sekreterare för att skriva och administrera styrelseprotokoll. Har du stilistisk förmåga och kan skriva medlemsbrev m.m. är det ett extra plus.
  • En fixare som kan vara lite av allt i allo. Är du en aktiv pensionär och kan göra insatser även under dagtid så är du ”guld värd”!
  • Vi kommer dock framöver att behöva flera personer med olika kompetenser och erfarenheter. Meddela mig om du är intresserad och vill stå till förfogande för framtida behov.

Kontakta mig på telefon 070-660 33 06 och anmäl ditt intresse eller om du vill veta mera

Med vänlig hälsning

Lars-Inge Eriksson, Rabattvägen 38, våning 5

Sammankallande i valberedningen för Brf Trädgården i Hässelby

En bostadsrättsförening blir aldrig bättre än dess medlemmar och deras engagemang