Medlemsbrev nr 3 – 2019

Stamspolning
Föreningen vill passa på att tacka Er alla för en väl genomförd stamspolning. Samtliga lägenheter har stamspolats i enlighet med plan. Stort TACK för ert engagemang!

OVK
Till hösten kommer vi att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Upplägget kommer att vara exakt detsamma som vid stamspolning, dvs att vi måste få tillgång till er lägenhet. Vi återkommer med mer information efter sommaren.

Föreningens rating hos allabrf.se
2017 fick vår förening betyget B i allabrf:s rating av bostadsrättsföreningar. Ett system där man enkelt kan analysera och jämföra hur ekonomin ser ut i olika bostadsrättsföreningar. Efter att allabrf sett över sitt betygssystem under 2019 och bla lagt till ett nytt nyckeltal (räntekänslighet) har ratingen på vår förening sjunkit. Vår förening har stora lån, vilket innebär att vi har hög räntekänslighet. Styrelsen arbetar löpande med att se över vår ekonomiska situation och försöker löpande påverka den positivt. Vår ekonomiska strategi bygger på följande punkter:

  • Rörliga lån = lägre kostnader & valfrihet
  • Amortering av lån = Lägre kostnader & minskad riskexponering
  • Långsiktigt sänka månadsavgifterna = öka värdet på våra lägenheter
  • Planering utifrån framtagen underhållsplan

Föreningsstämma
Måndagen den 27 maj håller Brf Trädgården sin årliga föreningsstämma kl 18:30.
Vi träffas på Gräsklipparvägen 3.
VÄLKOMNA

Information om lås och låskolvar
Om du tappar bort din nyckel eller behöver en extranyckel, vänd dig till Botrygg genom att skicka ett mail till: info@botrygg.se
Botrygg samarbetar med Vällingby Låsservice, som du hittar på Hässelby Torg 2.
Vänligen byt inte ut din låskolv utan att ha varit i kontakt med styrelsen. Styrelsens huvudnyckel fungerar till samtliga låskolvar i vår fastighet och det är viktigt att tex räddningstjänst kommer in i samtliga lägenheter om behov uppstår.
Om något är oklart och Ni behöver komma i kontakt med styrelsen, maila till:
info@brftradgarden.nu