Medlemsbrev nr 5 – 2019

Sommaren är kort
För de allra flesta är nu sommarsemestern slut och vardagen har inträtt. Sommaren går fort som alltid men det är bara att gilla läget och försöka komma in i vardagens jobb och rutiner så snabbt som möjligt.

OVK skjuts upp till våren 2020
Den Obligatoriska VentilationsKontrollen av husen och alla lägenheter, som var tänkt att genomföras under hösten 2019, har skjutits upp till våren 2020. Anledningen är att styrelsen nyligen genomfört en omfattande stamspolning som krävt mycket arbetstid och varit ganska betungade för några av våra styrelse-medlemmar. I samband med OVK nästa år kommer vi att samtidigt passa på och rensa alla ventilationskanaler samt byta luftfilter i värme-elementen i samtliga lägenheter.
Vi återkommer med detaljerad tidsplan i god tid före genomförandet.

Du har väl hemförsäkring?
Alla bör ha en hemförsäkring men tyvärr är det inte så. Att vara utan hemförsäkring är en stor risk, inte bara för en själv, utan också din bostad. Börjar det brinna, om man får en vattenskada, eller råkar ut för en svår olycka kan det bli allvarliga och extremt kostsamma historier som påverkar en för lång tid framöver, och till och med ge skulder för livet.
För dig som bor i en bostadsrätt räcker det inte bara med en hemförsäkring. Vid allvarligare händelser i bostaden som inte täcks av din hemförsäkring behövs en tilläggsförsäkring s.k. Bostadsrättstilläggsförsäkring. Föreningens styrelse har tecknat en kollektiv sådan tilläggs-försäkring för alla medlemmar. Med en Hemförsäkring och föreningens tilläggsförsäkring kan du känna dig trygg och sova lugnt.

Ny utgåva av föreningens välkomstbroschyr
I september kommer utgåva nr. 4 att landa i era postfack. Den innehåller som tidigare information om föreningen, våra Trivsel- och ordningsregler, vart man skall vända sig i olika frågor och en hel del annat som är viktigt att känna till.

Infomöte och höststädning
Notera redan nu i din kalender att lördagen den 12 oktober kl. 10.00 är det infomöte och därefter lite höststädning runt våra hus. Vid dåligt väder är söndagen den 13 oktober reservdag.
Info kommer att sättas upp på anslagstavlorna.

Håll dig uppdaterad via vår hemsida
Vår hemsida www.brftradgarden.nu uppdateras kontinuerligt. Den information som finns på hemsidan ska alltid vara aktuell. Styrelsen får ofta frågor från medlemmar om olika saker. Svaren finns i nio fall av tio att finna på vår hemsida eller i vår ”Välkomstbroschyr”.

Vi syns och hörs lördagen den 12/10.
Hälsningar
Styrelsen