Medlemsbrev nr 6 – 2019

Informationsmöte & höststädning med lågt deltagande!
Lördagen den 12 oktober höll styrelsen ett informationsmöte där vi berättade om vad som händer i föreningen och i samfälligheten, hur vår ekonomi ser ut osv. Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Efter informationsmötet hjälptes vi åt att plantera ljung i våra blomlådor utanför entréerna, sätta upp ljusslingor på våra mellangårdar samt städa i vårt område.
Ett stort TACK till den lilla tappra skara som ställde upp och hjälpte till!

P.S.
Det är nästan alltid samma personer som ställer upp på föreningens informationsmöten, vår- och höststädningar och föreningsstämmor. Var befann sig alla övriga medlemmar lördagen den 12 oktober?
Alla kan väl knappast ha varit förhindrade att deltaga. Det låga engagemanget för vår förening och deltagande i olika aktiviteter är oroväckande.
Skärpning!

Att tänka på vid andrahandsuthyrning
Det är inte ovanligt att lägenheter hyrs ut i andra- hand. Detta får endast ske med styrelsens godkännande. Att hyra ut utan tillstånd är olagligt och kan får allvarliga konsekvenser för såväl innehavaren som hyresgästen. Många gånger har det tagit onödigt lång tid innan medlemmar fått svar/godkännande på sin begäran att få hyra ut. Det beror oftast på att medlemmarna inte har följt instruktionerna om hur ansökan ska gå till och vilka krav som ställs. Detta är tydligt angivet både på vår hemsida och i vår broschyr ”Välkommen till Brf Trädgården”. Är det något ni ändå undrar över så kontakta styrelsen via e-post info@brftradgarden.nu innan ni ska ansöka.

Avgiftsfri decembermånad!
Nu till någonting positivt!
P.g.a. föreningens fortsatt goda ekonomi har styrelsen beslutat att efterskänka månads-avgiften som ska betalas nu i december. (Det enda ni måste betala är el- och TV-avgiften)
Det är nu tredje året i rad som vi efterskänker en månadsavgift! Det motsvarar en avgiftssänkning med drygt 8% på årsbasis.

Föreningens ekonomi är god
Varför sänker ni då inte avgiften permanent undrar kanske någon?
År 2016 gjorde vi faktiskt en sänkning med hela 10%. Vår strategi är att sänka månadsavgiften succesivt och i takt med vad vår ekonomi tillåter. Föreningens goda ekonomi just nu beror i hög grad på det låga ränteläget och att vi har lyckats förhandla till oss en mycket låg ränta på våra lån.
Styrelsen måste tänka långsiktigt och vår högsta prioritet för de närmaste åren är att minska vår höga låneskuld. Den dag räntan stiger ökar våra lånekostnader annars avsevärt och därmed också vår sårbarhet. Därför vill vi passa på att amortera på våra lån nu när vi har möjlighet.
Skulle vi idag sänka avgifterna permanent så minskar det vår handlingsfrihet och vi riskerar avgiftshöjningar den dag räntorna stiger. Det är inte så roligt.
När vi har betalat alla kostnader och avsättningar till framtida underhåll samt amorterat på våra lån kan vi avgöra om vi har möjlighet att eftersänka en månadsavgift.
Det kan vi i år, igen!
Hälsningar
Styrelsen