Medlemsbrev nr 7 – 2019

Resultat av Egain energioptimering
I februari till mars 2018 installerade vi det klimatanpassade energioptimeringssystemet Egain Edge. En liten trådlös sensor, som mäter temperatur och fukt, monterades på väggen i varje lägenhet. Sensorn skickar kontinuerligt signaler om tillståndet i lägenheten till ett självlärande AI-system som sedan styr värme- och vattenflödet till elementen i lägenheterna

Efter utvärdering nu i december kan vi konstatera följande resultat:
  • Energiförbrukningen har minskat från 99,5 kWh/kvm till 88,5 kWh/kvm de senaste 12 månaderna jämfört med referensåret. Det är en minskning av energiförbrukningen med 11%.
  • Jämnare inomhusklimat: Alla lägenheter, förutom 2-3 st. ligger på rätt rumstemperatur 21 grader eller däröver. Avvikande temperaturer skall kontrolleras
  • Kontroll: Inga fel eller avvikelserapporter i övrigt har rapporterats från något av husen.
  • Klimatpåverkan: Minskade utsläpp med 4 932 kg CO2 jämfört med referensåret!
  • Så här långt ser det alltså bra ut. Styrelsen följer fortlöpande utvecklingen och kommer att redovisa resultaten även framöver.

Missa inte att räkna med det okända avdraget som kan ge dig tusenlappar!
Det har sålts en hel del lägenheter i föreningen i år. Den dag du tänker sälja din bostadsrättslägenhet ska du vara medveten om en avdragsmöjlighet som många missar.
Den del av bostadsrättsavgiften som går till att amortera på föreningens lån eller för att finansiera ny-, till- eller ombyggnader på fastigheten samt avsättningar till reparationsfonden räknas som ”kapitaltillskott”. När man säljer sin lägenhet är det en avdragsgill kostnad som sänker skatten på den vinst man gör.

Hur mycket får jag dra av?
Avdraget beräknas i förhållande till bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningen och det antal år man innehaft lägenheten. Kapitalskottets storlek är inget du kan räkna fram själv. Det är en uppgift som föreningen hjälper dig med att redovisa. Via vår förvaltare Botrygg AB kommer du att få en kontrolluppgift som visar hur mycket du kan dra av för att minska skatten på den vinst som du gjort på försäljningen. Eftersom föreningens styrelse prioriterar att amortera på våra lån kan det bli en rejäl slant.
På Skatteverkets hemsida kan du se vilka övriga avdrag som du kan göra vid en försäljning.

Därför ska du svara på medlemsenkäten!
Bifogat finner du en medlemsenkät. Det är bara 20 st. frågor och tar inte mer än några minuter att besvara. Det är viktigt att vi i styrelsen har kunskap om vad våra medlemmar verkligen tycker i olika frågor så att vi kan fokusera på rätt saker. Vad är bra? Vad är mindre bra? Hur kan vi bli bättre?
Vi vill gärna ha tips från dig på aktiviteter som du kanske saknar och vad vi i styrelsen kan göra bättre. Allt syftar till att vi vill leva upp till föreningens vision att ”vi ska vara en förening där alla kan trivas och känna gemenskap”

Avgiftsfri decembermånad!
Som vi meddelade redan i vårt medlemsbrev i oktober så efterskänker föreningen avgiften för december månad. (El- och bredbandsavgifterna måste dock betalas eftersom föreningen inte råder över dessa avgifter)
Till slut vill styrelsen önska er alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!
Kolla att din brandvarnare funkar inför jul-nyår!