Medlemsbrev nr 1 – 2020

Nytt år och nytt decennium
Så har ytterligare ett år och ett årtionde passerat. Omvärlden är turbulent men vår förening står stark! Vår ekonomi är god och därför har vi kunnat efterskänka månadsavgiften i december för tredje året i rad.

Resultat av medlemsenkäten
Att föreningen mår bra återspeglas också i medlemsenkäten som vi genomförde i december. 27 st. lägenheter, vilket motsvarar 32 % av medlemmarna (styrelsemedlemmar borttagna), har besvarat enkäten. En överväldigande majoritet uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och med hur föreningen fungerar.
13 medlemmar har lämnat in kommenterar och förslag. Flera har skrivit mycket positiva omdömen om hur föreningens sköts och om styrelsens arbete. Det tackar vi för! Några medlemmar har kommit med förslag och kommenterar. Här kommer några exempel:

”Bättre parkeringsmöjligheter och mindre kö till att få parkering.” Svar: Föreningen ansvarar inte för parkeringsmöjligheter och kösystem. Det är framför allt Stockholms stad och vår Samfällighets-förening som ansvarar för antalet P-platser i området. Aimo Park AB (tidigare Q-Park) administrerar alla p-platser och kösystem, inte föreningen.

”Byte av portkod. Svårt att få info om detta”. Svar: Vi ska påpeka detta för vår förvaltare Botrygg AB. Normalt informerar de om kodbytet i infobrev och eller i samband med aviutskicken.

”Problem med felaktigt levererad post. Klandra framför allt City Mail som har lässvårigheter”. Svar: Ja, det är allt för många brev som kommer fel, inte bara från City Mail. Vi kan naturligtvis framföra klagomål till samtliga postleverantörer men frågan är om det hjälper.

”Uppmana alla medlemmar att inte ställa sopor kartonger eller glas utanför resp. kärl” Svar: Absolut. Vi har gjort det tidigare vid flera tillfällen. Problemet är alla andra i området som vi inte kan komma i kontakt med. Vi har i brev till Samfälligheten påpekat att de måste ta upp problemet med SKB, SB och de andra föreningarna i området. Se även sidan 2

”Skapa bättre gemenskap genom att hälsa på varandra när man möts”
Svar: Vi håller helt med. Vi önskar också att fler medlemmar kommer till vår informationsmöten och städdagar. Det är ett utmärkt tillfälle till att lära känna sina grannar bättre vilket skapar en känsla av gemenskap.

”Bjud på något att äta till städdagar kanske fler deltar”Svar: Visst kan vi göra det men problemet är att vi inte vet hur många som kommer eller vad de kan tänkas vilja äta. I så fall måste vi kanske gå ut med bindande anmälningar och det är väl inte så roligt. Vi står dock till tjänst med grillar och all utrustning och var och en får ta med vad man vill till grillningen. Dessutom tycker vi nog att man kan ställa upp och hjälpa till utan att kräva att bli bjuden på mat.

”Anordna grillträffar utöver vår- och höststädning”
Svar: Det skulle vara trevligt. Kanske finns det medlemmar som är intresserade av att bilda en festkommitté. Hör i så fall av er till styrelsen via: info@brftadgarden.nu


Är du intresserad av laddningsbox för elbil?
Har du elbil eller tänker du skaffa en? Det vill vi gärna veta. Om intresset är tillräckligt stort så kommer styrelsen att utreda förutsättningarna för laddningsstolpar utomhus och laddningsboxar i garagen. Anmäl ditt intresse till styrelsen via info@brftadgarden.nu

Sopor på trottoaren
Så här såg det ut i på Rabattvägen i december!

Om sopkärlen av någon anledning är fulla så får man antingen gå till någon annan sopstation i vårt område eller ta hem soporna tills kärlen är tömda. Man kan även åka till andra sopstationer utanför vårt område eller till Lövsta Återvinningscentral.
Under inga omständigheter får man lägga några sopor, glas eller kartonger utanför kärlen!
Styrelsen har tillskrivit Samfällighetsföreningen och begärt att förpacknings- och glaskärlen måste tömmas oftare för att minska nedskräpnings-problemen. Vi har också ställt frågan vad övriga föreningar och fastighetsägare i området gör för att informera sina medlemmar/hyresgäster om vilka regler som gäller.

OBS! – Namn och meddelanden utanpå postfacken fungerar inte!
Att sätta upp namnlappar eller meddelanden, typ ej reklam eller gratistidningar, utanpå luckfacken fungerar inte. Brevbärarna öppnar, via ett centrallås, ”huvuddörren” med alla luckor innan posten läggs in. Brevbärarna kan alltså inte se vad som står utanpå respektive lucka. Namnskylt, lägenhetsnummer och meddelande måste därför placeras innanför på avsedd plats för att synas! Risken är annars att posten hamnar i fel fack vilket också sker emellanåt.
Ni som inte vill ha reklam eller gratistidningar som ändå får det av ovanstående skäl får också ta hand om dem. Det är inte tillåtet att lägga upp oönskade tidningar och reklam på postfackhyllan vilket ofta sker.

Vi ber alla som har satt upp lappar på utsidan av postfacken att ta bort dessa och placera namnskylt, lägenhetsnummer (post) samt ”Ej reklam” på avsedd plats. Kontakta vår förvaltare Botrygg AB om du behöver ny namnskylt eller en röd Ej reklam-skylt.