Medlemsbrev nr 2 – 2020

Dags för OVK-besiktning
OVK=Obligatorisk Ventilations Kontroll

Vad görs vid en OVK-besiktning?
Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilations-systemet fungerar som det var tänkt från början, att luftflöden är tillräckliga och att de går åt rätt håll. Till sin hjälp har besiktningsmannen en rad mätinstrument såsom luftflödesmätare, tryckmätare mm. Syftet är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat och visa att ventilationen fungerar. Besiktningsmannen ska även kunna ge förslag på energieffektivisering.
Ventilationskontrollen är också viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljö-kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det innebär till exempel att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
OVK CENTER AB genomför besiktningen, rensar luftkanalerna och byter ut alla luftfilter som sitter i värmeelementen i din lägenhet. Se till att de är åtkomliga.

Genomförandet av OVK sker torsdag till fredag 19 – 20 mars.
Under dessa dagar måste vi få tillgång till din lägenhet. Arbetet beräknas ta mindre än tio (10) minuter per lägenhet och max två dagar totalt för alla tre husen.
Beräknade tider Torsdag 19/3 – Rabattvägen 40 och 38
Fredag 20/3 – Rabattvägen 36

Nyckelutlämning
Om det inte finns någon hemma på dagen måste du lämna en nyckel i entrén på Rabattvägen 38 på nedanstående tider.
Torsdag kl. 8.00 – 8.30: Alla i hus 40+38
Fredag kl. 8.00-8.30: Alla i hus 36
På Rabattvägen 38 finns besiktningsmännen från OVK Center, Krister Johansson och Joel Almqvist som registrerar och tar hand om din nyckel.
Nycklarna förses med säkerhetsnyckelbrickor som är registrerade hos polisen och hanteras med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn eller adressuppgifter finns på nycklarna. Nyckeln returneras sedan till ditt postfack senast fredag den 20 mars.
Om du är bortrest en längre period måste du ge styrelsen tillstånd att öppna med huvudnyckel.Tillstånd ger du styrelsen via bifogade fullmakt som läggs i föreningens brevlåda alternativt skannas in påskriven och mejlas till styrelsen via info@brftradgarden.nu
Om du som är bortrest har bytt lås, så huvudnyckel ej längre fungerar, måste du istället lämna en nyckel till styrelsen i god tid innan besiktningen. Mejla info snarast.

Om du inte ser till så att besiktningsfirman kan komma in i din lägenhet på aviserad tid kommer du att bli betalningsskyldig för återbesöket.