Medlemsbrev nr 4 – 2020

OBS! Reducerad månadsavgift!
På grund av det krisläge som råder i Sverige och hela världen just nu så riskerar många människor att hamna i en besvärlig ekonomisk situation genom permitteringar och uppsägningar från sina arbeten.
För att i någon mån minska de ekonomiska konsekvenserna för våra medlemmar har föreningens styrelse beslutat att reducera månads-avgiften med 1/3 (33%) under 3 månader. Det gäller avgifterna som ska betalas i slutet av månaderna juni-juli och augusti. (El- och bredbandsavgifter är undantagna eftersom vi inte kan påverka dessa)
Förhoppningsvis kan samhället börja återgå till en mer normal situation efter sommaren. Skulle det visa sig att krisen blir än mer långvarig så kommer styrelsen att överväga om vi kan genomföra ytterligare ekonomiska lättnader.

Inställd informations- och städdag.
P.g.a. Corona-pandemin har styrelsen beslutat att ställa in informations- och städdagen som var planerad till lördagen den 25 april. Vi kommer dock som tidigare år att ställa upp en container för blandade sopor på trottoaren mellan Rabattvägen 36 och 38. Den kommer att finnas på plats från fredag den 24 till söndag den 26.
Passa på och rensa ur dina förråd.
Anslag kommer att sättas upp i entréerna om vilka regler som gäller dvs vad som kan kastas och vad som inte får läggas i containern.

Årsstämma måndagen den 25 maj
Vi kommer att genomföra årsstämman som planerat men utomhus på inne-gården mellan Rabattvägen 38 – 40.
Enligt lag måste en årsstämma i en bostadsrätts-förening hållas senast 6 månader efter redovisnings-årets utgång dvs i vårt fall senast den sista juni. Vår bedömning är att pandemin knappast är över till den sista juni och därför är det bättre att genomföra stämman som planerat den 25 maj men utomhus och med säkerhetsavstånd mellan medlemmarna. Själva genomförandet av stämman ska ske så snabbt som möjligt och fokusera helt på de viktigaste besluten som måste fattas av medlemmarna t.ex. val av ny styrelse, godkännande av resultatdisposition m.m.
Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut senast den 8:e maj. Den kommer att bl.a. innehålla verksamhetsberättelse med årsredovisning samt en dagordning med de punkter som ska avhandlas och beslutas.

Har du förslag som du vill framföra till föreningens årsstämma så ska du skriva en motion och lämna den i föreningens postlåda i respektive hus eller mejla den till info@brftradgarden.nu senast den 29/4.