Medlemsbrev nr 5 – 2020

Har du föreningens välkomstbroschyr?
Det är många nyinflyttade i vår förening. De senaste två åren har mer än 25% av lägenheterna bytt ägare.
Styrelsen har tyvärr inte hunnit med att hälsa alla välkomna och informera om var och hur man kan hitta information om föreningen. Vi märker det genom att vi får många frågor om saker som det redan finns svar på.
I föreningens Välkomstbroschyr finns viktig information om föreningen och där kan du hitta svar på de flesta av dina frågor. Om du inte har fått broschyren ska du kontakta styrelsen via mejl info@tradgarden.nu så får du ett exemplar.
På vår hemsida www.brftradgarden.nu kan du hitta samma information som i broschyren men här finns även de senaste nyheterna och uppdateringarna.
Hemsidan i mobilen
Mobilversionen är inte fullständig. Tryck på ”Visa fullständig storlek” längst ner på startsidan. En ny startsida kommer då upp. Tryck sedan på + i övre högra hörnet. Då får för du upp ”Nyheter” och ”Medlemssidor” med viktig information.

Fullproppad container
Många passade på att rensa sina förråd på diverse grovsopor under helgen 24 till 26 april.
Tyvärr finns det personer som inte respekterar de regler som gäller betr. saker som man inte får kasta. Detta är ett problem som måste lösas annars måste vi upphöra med att hyra container i samband med vårstädningen.

Inför föreningens årsstämma den 25 maj
Årets föreningsstämma, måndagen den 25 maj, hålls utomhus på innergården mellan Rabattvägen 38 – 40 Vi hoppas att så många som möjligt kommer och att även solen vill närvara.
Det finns många skäl varför alla borde engagera sig i sin bostadsrättsförening. När du köper en bostadsrätt är det kanske en av de största investeringarna du gör i ditt liv. Det minsta du kan göra att avsätta cirka 1 till 1,5 timme en gång per år för att följa upp din investering.

Fem skäl varför du ska komma till din förenings årsstämma
  1. Se det som en chans att påverka ditt eget boende. Här tas beslut som direkt påverkar dig.
  2. Få koll på föreningens ekonomi och därmed din egen investering.
  3. Ha koll på vilka medlemmar som väljs till styrelsen och ska styra vår förening.
  4. Möjlighet att ställa frågor och få mer kunskap om föreningen.
  5. Det är en demokratisk rättighet men också en skyldighet att deltaga på årsstämman.

Praktiska saker inför stämman
Titta igenom Kallelsen som du fick den 7 maj så att du kan ställa frågor om det är något som du undrar över. Tag även med dig kallelsen till stämman så är det lättare att följa med i handlingen. När du kommer till innergården ska du skriva in dig på en närvarolista s.k. röstlängd. Röstlängden, en för varje hus, ligger på ett bord direkt innanför staketet. Vi ska genomföra stämman så snabbt som möjligt och därför bjuder vi inte på någon förtäring denna gång.
Håll säkerhetsavstånd på 2 meter. Känner du dig det minsta sjuk så ska du stanna hemma. Rösta kan du ändå göra genom att ge en granne eller någon annan fullmakt för att rösta för din räkning.