Medlemsbrev nr 6 – 2020

Bra deltagande på årsstämman
Ett 40-tal personer, som representerade 34 procent av lägenheterna, deltog i årets föreningsstämma som hölls utomhus. Det måste anses vara ett bra resultat med tanke på omständigheterna. Alla höll avstånd och stämman klarades av på en timma.
Stort tack till alla deltagare.
Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på vår hemsida www.brftradgarden.nu
Efter den formella delen höll styrelsen ett allmänt Informationsmöte och deltagarna fick därefter möjlighet att ställa frågor.
Här följer några frågor som ställdes.

Belysning saknas på parkeringsplats
Stora parkeringen nedanför förskolan Pysslingen saknar helt belysning. Styrelsen kommer att ta upp frågan med Samfällighetens styrelse. Vi återkommer efter sommaren så snart vi har mer information.

Kan en ny energideklaration ge lägre boränta för mig som medlem?
De flesta bankerna erbjuder idag s.k. ”Gröna bolån”. Det innebär att om du bor i en fastighethar som har Energiklass A, B eller C så kan du få en något lägre ränta 0,05 till 0,10 på ditt bolån. Vår fastighet har energiklass D, vilket de flesta hus har som är byggda före år 2015 då byggreglerna och energikravet ändrades. Äldre fastigheter har ofta klass E, F eller G. Frågan är om den energibesparing som vårt klimatstyrningssystem Egain Edge räcker för att vi skulle komma upp i energiklass C. Styrelsen ska undersöka detta och återkomma med besked.

Entrérabatterna måste göras om
Rabatterna utanför våra entréer behöver göras om från grunden. Jordlagret är från början för tunt och det har inte hjälpt att vi själva har försökt med att lägga på extra jord. Växterna trivs ändå inte. Rabatterna måste därför grävas ut och ersättas med ett djupare jordlager, förses med kantsten och nya växter planteras.
Styrelsen kommer att anlita externa trädgårdsexperter för att få förslag och offerter på lämpliga lösningar. Målet är att ha dekorativa året-runt rabatter som kräver minimal skötsel. Detta ska genomföras så fort som det är möjligt.

Luktproblem i dusch och toalett
Det kom upp en fråga om luktproblem i toa/duschrum. Oftast beror det på att man själv inte har rensat duschbrunnen och handfatsavloppet regelbundet. Luktar det ändå ska man tillkalla en rörmokare som får undersöka vad lukten beror på.

Grilla med omdöme och hänsyn
Inför grillsäsongen vill vi påpeka att det inte är tillåtet att använda kolgrill på balkonger och uteplatser. Ni som har gasolgrill på inglasad balkong måste vara ytterst försiktiga. Se till så att ni har öppna glasdörrar för god ventilation. Kolla också så att det inte finns något läckage från gasolbehållare och anslutningar.

Styrelsen önskar alla en skön sommar!