Medlemsbrev nr 7 – 2020

Uppdaterade trivsel- och ordningsregler

1) Grillning på balkong och uteplats
”Om du ska grilla, lär dig hur du ska grilla säkert och förhindra att brand uppstår” säger brandinspektör Jan Tomtin vid Vällingby brandkår.
För att minska risken för brand får du bara använda el- eller gasolgrill på balkonger eller uteplatser som tillhör lägenhet. Kolgrill får endast användas på våra innergårdar men se till att grillen inte lämnas kvar efter grillningen.

Brandinspektör Jan Tomtin säger vidare: ”När du grillar med gasol, var noga med att inte förvara gasolflaskan eller annan lättantändlig vara i skåpet under gasolgrillen. Det kan bli för varmt i skåpet under grillningen vilket i sin tur kan orsaka läckage/brott i slangen. Tänk även på att du kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaser från gasolgrillen inte ventileras bort om du har en inglasad balkong eller uteplats. Ha släckutrustning och grillhandskar nära till hands så att du kan komma åt huvudavstängningen på gasolflaskan om något går fel”

Brandinspektör Jan Tomtin påpekar också att ”förvaring av gasol ska ske på balkonger som är väl ventilerade i händelse av att gasolen läcker ut. Inglasade balkonger eller uteplatser får inte stängas igen helt om du förvarar gasolflaskan där. Förvaring får inte ske i lägenheten eller i källaren.”
Tänk på att rök och grillos tränger in i luftkanalerna till omgivande lägenheter och kan ge stora besvär hos allergiker och barn.
Grillning sker alltid under eget ansvar och lämna aldrig grillen obevakad.
Grillning bör undvikas efter 22:00.

2) Entré och trapphus måste hållas fria
Det är inte tillåtet att parkera cykel, moped eller permobil i entré, trapphus eller annat utrymme. Detsamma gäller möbler, golfvagnar eller liknande. Barnvagnar får inte heller ställas i trapphus eller entré. Som huvudregel gäller att alla utrymningsvägar, dvs. trapphus och entré alltid måste hållas fria ifall trapphuset blir rökfyllt vid en lägenhetsbrand.
Se till att porten alltid går i lås så slipper vi få in obehöriga i våra hus.

3) Om brand uppstår i huset!
Är trapphuset rökfyllt ska du stanna kvar i din lägenhet och invänta brandkåren. Drabbas du av en brand i din lägenhet och du inte kan släcka den, glöm inte att stänga din lägenhetsdörr efter dig när du utrymmer.
Ha alltid en brandsläckare till hands!
Experter rekommenderar 6 kg pulversläckare. Den kostar under 500 kr på t.ex. Clas Ohlson

Kontakt och felanmälan
Under semesterperioden kan styrelsen vara svår att nå. Då är det viktigt att du vet vart du ska vända dig om något akut inträffar som du behöver hjälp med. Information om kontakt och felanmälan finns på vår hemsida www.brftradgarden.nu samt på anslagstavlan i entrén.